CESTOVNÉ LÍSTKY A MIESTENKY V RJX

Základné informácie

 • cestovné lístky na vlaky kategórie Railjet xpress zakúpite v pokladniciach, ktoré sú vybavené systémom KVC (KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich)

 • cestovný lístok je možné zakúpiť až do času odchodu vlaku
 • k dispozícii sú tri triedy: 2. trieda (Economy Class), 1. trieda (First Class) a Business Class, ktoré sú cenovo odstupňované,
 • vlaky RJX sú nepovinne miestenkové
 • pre vyšší komfort z cesty však odporúčame zakúpiť miestenku, ktorej cena pre 1. a 2. triedu je 3 €
 • výnimkou je Business trieda, v ktorej je cestujúci k lístku pre 1. triedu povinný zakúpiť miestenku v cene 15 €
 • vo vlaku platia cestovné lístky štandardnej medzinárodnej tarify SCIC-NRT, ponuka CityStar, aj týždenné a mesačné cestovné lístky EURegio
 • ušetriť môžete nákupom cestovných lístkov z ponuky EUROPA EXPRESS OBB/SBB alebo z prípadných sezónnych akčných ponúk, ak sú vyhlásené
 • vo vlakoch neplatia cestovné lístky WIEN TICKET/WIEN TICKET Z100, ani skupinový lístok pre mládež do 20 rokov
 • taktiež vo vlaku nie je možné využiť bezplatnú prepravu
 • vo vlakoch Railjet xpress platí na slovensku vo vnútroštátnej preprave Prepravný poriadok ZSSK a v medzinárodnej preprave platia šatndardné Prepravné podmienky pre medzinárodnú prepravu SCIC-NRT
 • platnosť cestovných lístkov a podmienky ich vrátenia závisia od konkrétneho druhu cestovného lístka
^ Hore