INTERRAIL - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • ponuka Interrail sa skladá zo sieťového lístka a cestovnej správy - TRAVEL DIARY
 • platí v 1. alebo 2. vozňovej triede (podľa Vášho výberu) pre všetky typy cestujúcich
 • pozostáva z dvoch hlavných kategórií:
  • Interrail Global Pass platný pre všetky krajiny,
  • Interrail One Country Pass platný pre vybranú krajinu.

Interrail Global Pass

 • s týmto cestovným lístkom môžete voľne cestovať v 31 krajinách a na vybraných námorných linkách
 • platnosť cestovného lístka si môžete zvoliť' z nasledujúcich možností:
  • 5 voľne zvolených dní počas 1 mesiaca (FLEXI)
  • 7 voľne zvolených dní počas 1 mesiaca (FLEXI)
  • 10 voľne zvolených dní počas 2 mesiacov (FLEXI)
  • 15 voľne zvolených dní počas 2 mesiacov (FLEXI)
  • 15 dní nepretržite (CONTINUOUS)
  • 22 dní nepretržite (CONTINUOUS)
  • 1 mesiac nepretržite (CONTINUOUS)
  • 2 mesiace nepretržite (CONTINUOUS)
  • 3 mesiace nepretržite (CONTINUOUS) - predaj len na www.interrail.eu
 • Interrail Global Pass oprávňuje držiteľa jedenkrát v čase platnosti vycestovať a jedenkrát docestovať z a do krajiny svojho trvalého bydliska

Interrail One Country Pass

 • platí na tratiach dopravcov v jednej vybranej krajine, ktorá je na lístku uvedená
 • platnosť cestovného lístka si môžete zvoliť' z nasledujúcich možností:
  • 3 voľne zvolené dni počas 1 mesiaca (FLEXI)
  • 4 voľne zvolené dni počas 1 mesiaca (FLEXI)
  • 5 voľne zvolených dní počas 1 mesiaca (FLEXI)
  • 6 voľne zvolených dní počas 1 mesiaca (FLEXI)
  • 8 voľne zvolených dní počas 1 mesiaca (FLEXI)

Zľavy pre vybrané typy cestujúcich

 • dieťa do 4. roku sa prepravuje bezplatne
 • dieťa od 4. do 12. roku (= deň pred 12. narodeninami) sa prepravuje bezplatne, ak je v sprievode dospelého cestujúceho
 • mládež vo veku od 12. do 28. roku (= deň pred 28. narodeninami) sa prepravuje so zľavou do 25 %
 • senior od 60. roku sa prepravuje so zľavou cca 10 %

Informácie pred cestou

1. Pred začiatkom cestovania je potrebné na obálke vyplniť údaje o cestovateľovi.


2. Pred každou cestou treba v časti "Journey details" vyplniť cestovnú správu (TRAVEL DIARY).

3. Pri cestovných lístkoch Interrail FLEXI je potrebné vyplniť aj políčka, ktoré sa nachádzajú priamo na cestovnom lístku.

 • údaje sa vypisujú modrým alebo čiernym nezmazateľným perom,
 • držiteľ cestovného lístka Interrail môže cestovať v zvolený deň od 0:00 do 24:00 h,
 • ak cesta začína priamo nočným vlakom, v prípade lístkov FLEXI stačí do cestovnej správy napísať dátum odchodu vlaku, pričom uvedený dátum platí v danom vlaku aj na docestovanie v nasledujúci deň,
 • ak ale nasledujúci deň prestupujete na iný vlak, do ďalšieho políčka je potrebné napísať dátum odchodu prestupného vlaku,
 • pri nočnej plavbe loďou, kde platí ponuka Interrail, môžete uviesť dátum odchodu alebo dátum príchodu.

Príplatky

 • na určité vlaky môžu dopravcovia k cestovnému lístku Interrail vyberať aj rôzne príplatky, a to napríklad za:
  • povinné miestenky (niekedy zahrňujú aj extra poskytované služby)
  • lôžka a ležadlá
  • použitie kajút, lôžok v kabínkach a sklápacích sedadiel na lodiach lodných spoločností
  • sezónne príplatky v mesiacoch jún až september na námorných spojeniach medzi Talianskom a Gréckom
  • prístavné poplatky a palivové poplatky
  • občerstvenie, ktoré je zahrnuté v príplatku pri niektorých vlakoch
  • ďalšie služby poskytované vo vlakoch (telefón, noviny...)

Kde sa dá Interrail získať

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

^ Hore