CITYSTAR DO ČESKEJ REPUBLIKY

Foto: Pixabay-12019

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

Príklady cien
spiatočných lístkov (2.trieda)

1 dospelý

2 dospelí

3 dospelí

4 dospelí

5 dospelých

dospelý
+ dieťa

prepočet/osoba

prepočet/osoba

prepočet/osoba

prepočet/osoba

Bratislava - Praha

39,30 €

35,45 €

34,17 €

33,53 €

33,14 €

55,10 €

Bratislava - Brno

14,50 €

13,35 €

12,97 €

12,78 €

12,66 €

20,60 €

Bratislava - Olomouc

20,90 €

19,15 €

18,57 €

18,28 €

18,10 €

29,60 €

Bratislava - Ostrava

26,90 €

24,45 €

23,63 €

23,23 €

22,98 €

37,90 €

Bratislava - Pardubice

29,50 €

26,75 €

25,83 €

25,38 €

25,10 €

41,50 €

Žilina - Praha cez H. Lideč

42,20 €

38,00 €

36,60 €

35,90 €

35,48 €

59,10 €

Žilina - Praha cez Čadcu

45,80 €

40,95 €

39,33 €

38,53 €

38,04 €

63,90 €

Žilina - Praha cez H.Lideč/Čadcu

44,30 €

39,85 €

38,37 €

37,63 €

37,18 €

62,00 €

Košice - Praha cez Čadcu

63,80 €

58,35 €

56,53 €

55,63 €

55,08 €

90,30 €

Košice - Praha cez H. Lideč

60,50 €

57,20 €

54,10 €

53,30 €

52,82 €

86,00 €

Košice - Praha cez H.Lideč/Čadcu

62,30 €

57,25 €

55,77 €

54,73 €

54,22 €

88,40 €

Prešov/Košice - Brno

43,60 €

41,50 €

40,80 €

40,45 €

40,24 €

63,30 €

  • dve deti od 6 do 16 rokov sa považujú za jedného dospelého,
  • platí vo vlakoch ZSSK a ČD,
  • cestu nie je možné prerušiť,
  • ak plánujete v zahraničí cestovať vlakom, ktorý neprechádza územím Slovenska, overte si prosím možnosť použitia lístka CityStar na takýto vlak v pokladnici ZSSK alebo v Kontaktnom centre.
^ Hore