RELAČNÉ ZĽAVY DO RAJKY, HEGYESHALOMU A CSORNY

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúc

 • 5 x denne v pondelok až sobotu

 • 4 x denne v nedeľu

 • zvýhodnené jednorazové lístky

 • zvýhodnené časové lístky

 • v spolupráci ZSSK a GYSEV

Jednorazové lístky

celý

mládež do 26 rokov

dieťa, pes, bicykel

jednosmerný

spiatočný

jednosmerný

spiatočný

jednosmerný

spiatočný

Rusovce - Rajka

1,50 €

2 €

1 €

2 €

1 €

1 €

Bratislava Petržalka - Rajka

2 €

4 €

2 €

3 €

1,50 €

2 €

Bratislava Petržalka - Hegyeshalom

3 €

6 €

2,50 €

5 €

2 €

3 €

Bratislava Petržalka - Csorna

8 €

14 €

6 €

10 €

4 €

8 €

 • dieťa do 5,99 rokov cestuje bezplatne
 • dieťa od 6 do 15,99 rokov má zľavu
 • mládež od 16 do 25,99 rokov svoj nárok na zľavu preukáže identifikačným preukazom (občiansky preukaz alebo pas)
 • jednosmerný lístok platí jeden deň (do 24:00)
 • spiatočný lístok platí dva dni (do 24:00 druhého dňa platnosti)
 • pri nástupe v Rusovciach (stanica bez otvorenej pokladnice) smerom do Maďarska a pri nástupe v Maďarsku smerom na Slovensko je možné medzinárodný lístok kúpiť od pracovníka GYSEV vo vlaku. Platba je možná v hotovosti v maďarských forintoch a eurách v nominálnej hodnote od 50 eurocentov do 100 €, pričom výdavok je vždy v maďarských forintoch. Bankovky v hodnote 50 € je možné použiť pri platbe nad 20 € a bankovky v hodnote 100 € pri platbe nad 50 €
 • jednosmerné lístky je možné od 15. júna 2018 zakúpiť aj v ďalších vlakoch ZSSK (pri nástupe v neobsadenej stanici bez prirážky)
 • vlak je na úseku Bratislava-Petržalka - Rusovce zaradený do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, jednorazové lístky ZSSK i IDS BK je pri nástupe do vlaku v Rusovciach v prípade cesty smerom do stanice Bratislava-Petržalka potrebné označiť u rušňovodiča

Spiatočné časové lístky

celý

mládež do 26 rokov

dieťa, pes, bicykel

týždenný

mesačný

týždenný

mesačný

týždenný

mesačný

Rusovce - Rajka

8 €

22 €

6 €

18 €

4 €

11 €

Bratislava Petržalka - Rajka

12 €

38 €

10 €

30 €

6 €

16 €

Bratislava Petržalka - Hegyeshalom

24 €

78 €

16 €

54 €

12 €

39 €

 • dieťa do 5,99 rokov cestuje bezplatne
 • dieťa od 6 do 15,99 rokov má zľavu
 • mládež od 16 do 25,99 rokov svoj nárok na zľavu preukáže identifikačným preukazom (občiansky preukaz alebo pas)
 • týždenný lístok platí sedem dní (do 24:00 siedmeho dňa platnosti)
 • mesačný lístok platí mesiac (podľa počtu dní v mesiaci, do 24:00 posledného dňa platnosti)
 • počas platnosti je možné na príslušnom úseku cestovať neobmedzene
 • na lístok je potrebné zapísať číslo identifikačného preukazu (okrem psa a bicykla)
 • pri nástupe v Rusovciach (stanica bez otvorenej pokladnice) smerom do Maďarska a pri nástupe v Maďarsku smerom na Slovensko je možné medzinárodný lístok kúpiť od pracovníka GYSEV vo vlaku. Platba je možná v hotovosti v maďarských forintoch a eurách v nominálnej hodnote od 50 eurocentov do 100 €, pričom výdavok je vždy v maďarských forintoch. Bankovky v hodnote 50 € je možné použiť pri platbe nad 20 € a bankovky v hodnote 100 € pri platbe nad 50 €
 • vlak je na úseku Bratislava-Petržalka - Rusovce zaradený do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja

Kde sa dajú kúpiť lístky

 • v pokladniciach ZSSK
 • vo vlaku podľa podmienok opísaných v informáciách k jednotlivým lístkom
 • v pokladniciach ZSSK vybavených KVC* je možné použiť aj Kreditné konto (s možnosťou čerpania bonusového kreditu)

Ako vrátiť lístok

 • lístok je možné vrátiť pred začiatkom platnosti so stornom 10 % (najmenej 1 €)

Cestovný poriadok

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

^ Hore