RELAČNÉ ZĽAVY DO BUDAPEŠTI A ĎALŠÍCH MIEST

Foto: Pixabay-Pexels

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

  • ešte výhodnejšie než štandardné zľavy v susedskej preprave do Maďarska

Cenník relačných zliav

trať

celé
spiatočné
cestovné

polovičné
spiatočné
cestovné

Košice - Miskolc

6,50 €

3,25 €

Košice - Budapešť

20,00 €

10,00 €

Košice – Hidasnémeti

3,50 €

1,75 €

Poprad-Tatry - Budapešť cez Košice

28,50 €

14,25 €

Bratislava - Budapešť

17,50 €

8,75 €

Nové Zámky - Budapešť

10,50 €

5,25 €

Štúrovo - Budapešť

6,50 €

3,25 €

Nové Zámky - Vác

8,50 €

4,25 €

Polovičné cestovné za prepravu detí od 6 do 16 rokov. Uvedená cena pre deti platí aj pre prepravu psov.

Kde ponúkame relačné zľavy

Ako platia lístky s relačnou zľavou

  • platnosť lístka 1 mesiac v 2. vozňovej triede

Ako vrátiť lístky s relačnou zľavou

  • nevyužitý lístok je možné vrátiť v čase platnosti so stornom 10 % (najmenej 3 €).

* KVC = Komplkexné vybvenie cestujúcich

^ Hore