MALÝ POHRANIČNÝ STYK

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

Cenník malého pohraničného styku

trať

celé
spiatočné
cestovné

polovičné
spiatočné
cestovné

Štúrovo - Szob 

1,80 €

0,90 €

Šturovo - Vác

3,80 €

1,90 €

Polovičné cestovné za prepravu detí od 6 do 16 rokov. Uvedená cena pre deti platí aj pre prepravu psov.

Kde ponúkame lístky na malý pohraničný styk

  • lístok sa dá kúpiť v pokladniciach ZSSK

Ako platia lístky na malý pohraničný styk

  • v 2. vozňovej triede 2 dni (do 24:00 druhého dňa platnosti)

Ako vrátiť lístok na malý pohraničný styk

  • lístok je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % (najmenej 1 €).
^ Hore