MAĎARSKO VÝHODNE

Foto: Pixabay-R. Rauschenberger

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

  • Praha - Bratislava - Budapešť každé dve hodiny

  • Košice - Budapešť 2 x denne

  • v spolupráci s MÁV-START a GYSEV

Na cesty ďalej i do blízkeho pohraničia

Jednosmerné lístky
do Budapešti len za 9 €

Zvýhodnené
spiatočné lístky

Malý pohraničný styk
zo Štúrova

Zvýhodnené lístky
do Rajky a ďalej

Ďalšie zľavy
do Maďarska

Tipy na cestu do Maďarska

  • deti do 6 rokov cestujú bezplatne,
  • seniori nad 65 rokov z krajín Európskej únie cestujú vo vnútroštátnych vlakoch bezplatne (ak cestujete z územia Slovenska, v medzištátnom vlaku potrebujete mať lístok, môžete však vystúpiť na prvej vhodnej stanici a prestúpiť do vnútroštátneho vlaku, kde sa dá cestovať bezplatne).
^ Hore