EUROPA EXPRES ÖBB / EUROPA EXPRES SBB

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúc

Do Rakúska aj Švajčiarska za zvýhodnené ceny

 • poďte s nami do Európy: konkrétne Rakúska a Švajčiarska za zvýhodnené ceny
 • využite ponuku EUROPA EXPRES ÖBB alebo EUROPA EXPRES SBB
  • cena ponuky do Rakúska začína od 14 €
  • cena ponuky do Švajčiarska začína od 39 €
 • s ponukou EUROPA EXPRES SBB môžu deti do 15 rokov cestovať zadarmo (pri maximálnom počte 2 detí na jedného dospelého)

Podmienky pre uplatnenie ponuky EUROPA EXPRES SBB a ponuky EUROPA EXPRES ÖBB:

 • pre zakúpenie lístkov v ponuke EUROPA EXPRES SBB/EUROPA EXPRES ÖBB využite pokladnice so systémom KVC* najskôr 60 dní pred cestou a najneskôr v deň cesty,
 • vaša ponuka je platná dva dni (na docestovanie), pričom na cestu je potrebné nastúpiť v 1. deň platnosti cestovného lístka,
 • prerušenie cesty je povolené v rámci platnosti ponuky,
 • ponuka neplatí vo vlakoch EN (v Rakúsku) a Nightjet,
 • vybavenie návratkov z ponúk EUROPA EXPRES SBB/EUROPA EXPRES ÖBB je možné len v pokladniciach so systémom KVC*,
  • do 15 dní pred cestou so stornom 10 %, minimálne vo výške 5 €,
  • od 14 dní pred cestou do dňa pred prvým dňom platnosti cestovného lístka so stornom 50 %, v minimálnej výške 5 €,
  • návratok z dôvodov na strane dopravcu je vrátený v plnej výške cestujúcemu.

* ponuku EUROPA EXPRES ÖBB je od 8.8.2019 možné zakúpiť aj v internetovom obchode ZSSK, platia však odlišné podmienky podľa obchodných podmienok internetového obchodu ZSSK.

 • hlavný rozdiel oproti predaji v pokladnici je, že lístok je viazaný na konkrétny vlak, platí teda len vo vlaku na ktorý je zakúpený
^ Hore