PENDOLINOM DO PRAHY A SPÄŤ

                                           Foto: ČD

Ceny ponuky do Prahy a späť

zo stanice

dospelý

dieťa

Košice, Kysak

33,80 €

17,60 €

Poprad-Tatry, Štrba

29,80 €

14,80 €

Liptovský Mikuláš, Ružomberok

27,80 €

13,40 €

Žilina

24,80 €

11,00 €

Kde možno lístky kúpiť

Čo ponuka obsahuje

Ako ponuka funguje

  • počet lístkov je limitovaný,
  • lístok platí v 2. vozňovej triede vo vlaku, na ktorý bol zakúpený,
  • balíček nie je možné využiť na vlak v piatok z Prahy a v nedeľu do Prahy,
  • výmena lístka za lístok na iný dátum nie je štandardne možná.

Ako je možné lístky vrátiť

  • do 24. h dňa predchádzajúceho dňu začiatku platnosti cestovného dokladu – so stornom vo výške 10 % z ceny cestovného dokladu,
  • najneskôr do 2 hodín pred plánovaným odchodom vlaku z východovej stanice so stornom vo výške 50 % z ceny cestovného dokladu,
  • neskôr ako 2 hodiny a po odchode vlaku už lístok nie je možné vrátiť,
  • ak sú dôvody na strane dopravcu – bez odpočítania storna.

Návratok je možné vykonať v ktorejkoľvek pokladnici vybavenej systémom KVC*. Vrátenie sa dá vykonať iba z celého balíčka, nie z jeho jednotlivých zložiek.

* KVC = Komplkexné vybavenie cestujúcich

 

^ Hore