TRAŤOVÉ LÍSTKY DO ČR

Foto: Pixabay/Skitterphoto

Kde ponúkame traťové lístky

Ako fungujú traťové lístky

  • lístky platia obojsmerne jeden mesiac (počet dní je stanovený podľa počtu dní v danom mesiaci),
  • cestovať môžete v ktorejkoľvek kategórii vlaku ZSSK a ČD v 2. vozňovej triede.

Ako je možné vrátiť lístok

  • lístky je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % z ceny

Ceny

Môžete si vybrať obojsmerné mesačné traťové predplatné lístky z Bratislavy do Břeclavi alebo Brna. Jedna cesta z Bratislavy do Brna vás vyjde v prepočte 2,89 €.

destinácia

cena

Bratislava - Břeclav

76,20 €

Bratislava - Brno

115,70 €

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

^ Hore