SUSEDSKÁ PREPRAVA DO ČR CEZ INTERNET

Foto: Pixabay-Graham-H

 • výrazne výhodnejšie než bežné cestovné susedskej prepravy v pokladniciach,

 • počet lístkov nie je obmedzený,

 • lístky je možné zakupovať na priame vlaky (nie prestupné spojenia).

Kde ponúkame lístky a miestenky

 • jednosmerné cestovné lístky možno kúpiť cez internet na všetky priame vlaky (prípadne spojenia priamymi vozňami) ZSSK a ČD medzi Slovenskom a Českou republikou okrem páru vlakov SC 240/241 Pendolino Košičan (Praha - Košice a späť) do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho,
 • miestenky možno kúpiť cez internet na všetky priame vlaky ZSSK a ČD medzi Slovenskom a Českou republikou vychádzajúce z územia Slovenska alebo Českej republiky okrem SC 240/241 Pendolino Košičan najneskôr do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho,
 • lôžkové alebo ležadlové lístky možno kúpiť cez internet na všetky priame vlaky (prípadne spojenia priamymi vozňami) ZSSK a ČD medzi Slovenskom a Českou republikou vychádzajúce z územia Slovenska alebo Českej republiky najneskôr 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice,
 • cestovný lístok zakúpite po vyhľadaní spojenia vo vyhľadávači na tejto stránke kliknutím na tlačidlo Nákup lístka. Kliknutím zobrazíte návod,
 • miestenky, lôžkové a ležadlové lístky zatiaľ nie je možné cez internet zakupovať na vlaky, ktoré začínajú svoju cestu v Maďarsku, Nemecku a Poľsku (napríklad na vlaky z Budapešti cez Bratislavu do Prahy),
 • miestenky, lôžkové a ležadlové lístky možno zakúpiť aj samostatne,
 • na vlak EN Metropol 476/477 (Budapešť - Bratislava - Praha a späť), ktorý je v medzištátnej doprave povinne miestenkový, nie je možné cez internet kúpiť štandardnú miestenku, len lístok (rezerváciu miesta je možné dokúpiť v pokladnici), v smere z Českej republiky je možné využiť aj lístok s miestom na sedenie EUROPA EXPRES.

Ako platia lístky

 • lístky platia v 1. alebo v 2. vozňovej triede (podľa toho, ako si cestujúci zvolil),
 • platnosť vo vlaku uvedenom na lístku alebo ktoromkoľvek ďalšom vlaku dva dni
  (do 24.00 h druhého dňa platnosti), cestu tam je potrebné nastúpiť v prvý deň platnosti,
 • lístok je viazaný na cestujúceho, ktorého meno je uvedené na doklade,
 • cestovný lístok a miestenku je možné vo vlaku pri kontrole ukázať aj v smartfóne alebo v tablete,
 • lôžkový a ležadlový lístok je potrebné vytlačiť,
 • nočné vlaky sú v medzištátnej preprave povinne miestenkové, preto je potrebné zakúpiť aj miestenku, lôžko alebo ležadlo (môžete využiť tlačidlo Lístok s rezerváciou),
 • vo vlakoch InterCity medzinárodné lístky samostatne neplatia, možné je cestovať s doplatkom.

Ako je možné vrátiť lístok

 • cestovné lístky je možné vrátiť do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % z ceny (najmenej 1 €, najviac 4 €),
 • lôžkové a ležadlové lístky je možné vrátiť najneskôr dve hodiny pred pravidelným odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % z ceny (najmenej 1 €),
 • miestenky je možné vrátiť najneskôr do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so storno poplatkom 100 % z ceny,
 • vrátenie je potrebné uskutočniť prostredníctvom online formulára.

Ceny

V tabuľke uvádzame len príklady cien v 2. vozňovej triede. Možností je oveľa viac, vo vyhľadávači spojenia nájdete cenu z ktorejkoľvek stanice na Slovensku do Českej republiky a opačne, ak na dané spojenie existuje priamy vlak.

destinácia

cena

Bratislava - Praha

17,40 €

Bratislava - Břeclav

  5,20 €

Bratislava - Brno

  7,20 €

Bratislava - Ostrava

12,20 €

Bratislava - Pardubice

13,40 €

Žilina - Praha cez Čadcu

19,80 €

Žilina - Praha cez Horní Lideč

18,60 €

Košice - Praha cez Čadcu

29,20 €

Humenné - Praha cez Čadcu

33,20 €

Košice - Brno (cez Zvolen)*

24,60 €

Prešov - Brno (cez Zvolen)*

25,60 €

Pre deti od 6 do 15 rokov a na prepravu psov platí polovičné cestovné. Vek dieťaťa môže byť potrebné preukázať akýmkoľvek preukazom s fotografiou, dátumom narodenia a menom a priezviskom. Rovnaká požiadavka môže platiť pre deti od 5 do 6 rokov, ktoré cestujú bezplatne a bez potreby zakúpiť cestovný lístok.

*Možno zakúpiť na spojenie priamym lôžkovým vozňom. Ceny lôžkových lístkov nájdete tu.

Ceny miesteniek, lôžkových a ležadlových lístkov sú rovnaké ako v pokladniciach. Bližšie podrobnosti nájdete tu.

Naše tipy

^ Hore