MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO HUMENNÉ

  • zľava 20 % na vybrané podujatia  na základe predloženia:  
    • akéhokoľvek - v deň vstupu platného - cestovného lístka ZSSK s cieľovou stanicou Humenné alebo Humenné mesto,
    • sieťového cestovného lístka MAXI KLASIK,
    • preukazu JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS a železničného preukazu ZSSK, ZSSK CARGO a ŽSR.
^ Hore