TATRANSKÉ ELEKTRIČKY A ZUBAČKY - ČASOVÉ SIEŤOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

  • neobmedzené cestovanie na tratiach Štrba - Štrbské Pleso, Poprad Tatry - Štrbské Pleso a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica v čase platnosti lístka,
  • lístky platia aj na trati Poprad Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica,
  • dostupné v pokladniciach ZSSK a v internetovom obchode,

ČASOVÉ SIEŤOVÉ LÍSTKY VO VYSOKÝCH TATRÁCH

obyčajný

zľavnený

1-dňové

4 €

2 €

3-dňové

8 €

4 €

7-dňové

14 €

7 €

mesačné

16 €

10 €

Zľavnené cestovné môžu využiť

  • držitelia preukazu JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS,
  • držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S,
  • rodičia cestou na návštevy k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutým alebo chronicky chorým umiestneným v ústavoch na území SR a na návštevy detí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • majitelia na prepravu psov,
  • deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku s akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu),
  • žiaci a študenti so žiackymi alebo študentskými preukazmi (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu),
  • občania od 70 rokov.

Aby bol lístok platný, prosíme, aby ste pri použití časových sieťových cestovných lístkov (okrem 1 – dňových) zapísali priamo na lístok číslo preukazu totožnosti.

K 7-dňovému a mesačnému lístku si môžete dokúpiť traťový lístok na prepravu bicykla s platnosťou na rovnaké tatranské trate ako sieťový lístok. Za týždenný lístok zaplatíte 4 €, za mesačný 8 €.

Prosíme, aby ste si lístok pred cestou označili v označovači. Cestovný doklad je platný až po označení.

^ Hore