TATRANSKÉ ELEKTRIČKY A ZUBAČKY - AKO SI OZNAČIŤ LÍSTOK

Ktoré lístky treba označiť?

  • vnútroštátne lístky (aj časové sieťové)
  • medzinárodné cestovné lístky
  • blokové cestovné lístky

Ako si lístky označíte?

  • jednorazové cestovné lístky si označte hneď po nástupe do vlaku len raz, v prestupnom vlaku sa neoznačujú,
  • spiatočné cestovné lístky si označte osobitne pri ceste tam aj pri ceste späť (vždy na lícnej strane lístka),
  • časové cestovné lístky si označte len raz, a to pri prvom použití.

Lístok si prosím označte bezprostredne po nástupe do vlaku, a to v smere šípky, lícom lístka hore, zasunutím do pravej časti otvoru označovača. Týmto sa cestovný lístok stáva platným. Neoznačený, nesprávne alebo viackrát označený cestovný lístok je neplatný. Vlaky sú označené piktogramom „označovača”.

^ Hore