Bezplatná preprava Bezplatná preprava Polovičné cestovné Bezplatná preprava Polovičné cestovné Bezplatná preprava Žiacke traťové lístky Obyčajné cestovné REGIONAL JUNIOR RAILPLUS Traťové predplatné cestovné lístky MAXI KLASIK Obyčajné cestovné REGIONAL KLASIK RAILPLUS Traťové predplatné cestovné lístky MAXI KLASIK Bezplatná preprava SENIOR RAILPLUS Bezplatná preprava Bezplatná preprava Cestovné pre občanov nad 70 rokov Zľavy pre ŤZP Návštevy detí v ústavoch Zľava SKUPINA Relačné zľavy

Prehľad si môžete stiahnuť ako dokument vo formáte .pdf