PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Bezplatná preprava
pre poberateľov dôchodkov

Zľavy pre držiteľov
preukazov ŤZP a ŤZP-S

Návštevy detí
v ústavoch sociálnej kurately

Kompletné
cenníky

Akcie,
podujatia, ponuky

 

Náš tip: Podrobnejšie informácie o cenách a zľavách podľa cieľa cesty, kategórie vlaku a ďalšie informácie otvoríte kliknutím.

^ Hore