PREUKAZ TOTOŽNOSTI

Železničná spoločnosť Slovensko akceptuje nasledovné preukazy totožnosti s fotografiou:

  • občiansky preukaz (na vybavenie preukazu aj kontrolu vo vlaku)
  • cestovný pas (na vybavenie preukazu aj kontrolu vo vlaku)
  • vodičský preukaz - aj vydaný v zahraničí (len na kontrolu vo vlaku)
^ Hore