SMS LÍSTOK - NÁVRATKY A REKLAMÁCIE

  • SMS lístok nie je možné vrátiť z dôvodu na strane cestujúceho. Vrátenie je však možné v prípade nevyužitia lístka z viny dopravcu (prostredníctvom pokladnice alebo zaslaním bežnou poštou na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Oddelenie zákazníckych podaní, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava),
  • uveďte prosím telefónne číslo, z ktorého bol realizovaný nákup, dátum, čas zakúpenia, kód SMS lístka, číslo účtu a relevantné dokumenty, ktorými preukážete opodstatnenosť požiadavky.
^ Hore