CELOSLOVENSKÝ SMS LÍSTOK

Celoslovenský SMS lístok
na osobné vlaky ZSSK okrem Tatier

Celoslovenský SMS lístok platí
vo všetkých osobných vlakoch
(kategória Os) ZSSK
na území Slovenska okrem tratí
Poprad-Tatry - Štrbské Pleso,
Starý Smokovec - Tatranská Lomnica
a Štrba - Štrbské Pleso.

Tabuľka celoslovenských SMS lístkov

POPIS

ČAS

CENA

ČO POSLAŤ

Obyčajný
lístok

60-minútový
 

Cena lístka 2,50 €
 

Pošlite SMS* s textom A
na číslo 2255

Obyčajný
lístok

20-minútový
 

Cena lístka 1,30 €
 

Pošlite SMS s textom B
na číslo 2255

Lístok pre cestujúcich s nárokom
na bezplatnú prepravu

180-minútový
 

Cena lístka 0,30 €
 

Pošlite SMS s textom Z
na číslo 2255

Jednorazový lístok
bicykel/batožina

              

Cena lístka 1,50 €
 

Pošlite SMS s textom X
na číslo 2255

Návod, informácie
 

Cena SMS 0,00 €
 

Pošlite SMS s textom INFO
alebo HELP na číslo 2255

*Môže byť aj prázdna SMS, medzera alebo iný znak okrem ostatných znakov uvedených v tabuľke. 

POSTUP - AKO ZÍSKAŤ SMS LÍSTOK

1. Pošlite bezplatnú SMS
v požadovanom tvare
na číslo 2255.
 

2. Do približne dvoch minút
dostanete cestovný lístok
na vlak vo forme
spoplatnenej SMS správy.

3. Pri nastupovaní
do vlaku treba mať
už platný
SMS lístok.

4. Pred koncom platnosti
celoslovenského SMS lístka
dostanete bezplatnú SMS
o možnosti predĺženia.

NA STIAHNUTIE

Stiahnite si aplikáciu
na iPhone alebo iPad

Stiahnite si aplikáciu
na Android

Vytlačte si
daňový doklad

Obchodné
podmienky

REKLAMÁCIE, OTÁZKY A ODPOVEDE

Návratky
a reklamácie

Otázky
a odpovede

• celoslovenský SMS lístok sa dá využiť vo vlakoch ZSSK kategórie Os (osobný vlak), nie je k dispozícii pre vlaky vyššej kategórie,
• neplatí na tratiach Poprad-Tatry - Štrbské Pleso, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a Štrba - Štrbské Pleso,
na trati Poprad-Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica platí celoslovenský SMS lístok i tatranský SMS lístok,
• z jedného mobilného telefónu je možné zakúpiť aj viac SMS lístkov,
preposlaný SMS lístok nie je platný,
• v čase platnosti SMS lístka môžete vykonať neobmedzený počet ciest,
• SMS lístky sú dostupné pre zákazníkov domácich operátorov Orange, Telekom, O2 a 4ka,
• SMS lístok nie je možné kúpiť prostredníctvom zahraničných operátorov.

^ Hore