DETI DO 6 ROKOV

  • v 2. triede bezplatne (nie je potrebný žiaden lístok ani preukaz),
  • v 1. triede bezplatne maximálne dve deti bez lístka na jedného cestujúceho s platným cestovným lístkom, každé ďalšie dieťa platí polovičné cestovné,
  • vo vlaku EuroCity bez príplatku (v prípade využitia polovičného cestovného v 1. triede sa platí príplatok 1 €),
  • vo vlaku SuperCity príplatok 1 € v 2. triede a 3 € v 1. triede,
  • vo vlaku InterCity môže dieťa do 6 rokov cestovať s doplatkom (najvýhodnejšie cestovné, kliknite na cenník), ktorý zahŕňa miesto na sedenie,
  • môžu cestovať len v sprievode osoby staršej ako 16 rokov.
^ Hore