CENNÍKY CESTOVNÉHO A SLUŽIEB

Podmienky prepravy osôb, batožiny, zvierat a vecí na sieti železničných dráh upravuje Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Obsahuje tiež tarifné podmienky ako aj cenníky všetkých druhov cestovného a spôsob jeho výpočtu.  

Cenníky

PDF dokument

Obyčajné cestovné 2. trieda

PDF dokument

Cestovné REGIONAL 2. trieda

PDF dokument

Cestovné od 70 rokov 2. trieda

PDF dokument

Cestovné ŤZP a ŤZP-S 2. trieda

PDF dokument

Cestovné JUNIOR a SENIOR 2. trieda

PDF dokument

Cestovné KLASIK a SKUPINA 2. trieda

PDF dokument

Cestovné MAXI KLASIK

PDF dokument

Týždenné a mesačné cestovné lístky

PDF dokument

Cestovné žiackych traťových predplatných lístkov

PDF dokument

Cestovné na 1. triedu

PDF dokument

Príplatok na vlak vyššieho druhu

PDF dokument

Rezervácie - miestenky, lôžkové a ležadlové lístky

PDF dokument

Sadzobník dovozného za kuriérne zásielky

HTML dokument

Miestenky, lôžka a ležadlá v medzinárodnej preprave (.html) 

PDF dokument

Cestovné za bicykel a batožinu

PDF dokument

Úhrady, ceny a poplatky

PDF dokument

SMS lístky

Cenníky cestovného v stacionárnych a predajných automatoch

PDF dokument

Cestovné v stacionárnych automatoch

PDF dokument

Cestovné v predajných automatoch

Cenníky cestovného vo Vysokých Tatrách - TEŽ a OŽ

PDF dokument

Cestovné na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice

Cenníky prepravy autovlakom

PDF dokument

Cestovné autovlakom

Cenníky prepravy vo vlakoch InterCity

PDF dokument

Ceny a zľavy vo vlakoch InterCity

^ Hore