BEZPLATNÁ PREPRAVA -  NA ČO NETREBA ZABUDNÚŤ PO PRÁZDNINÁCH

S blížiacim sa novým školským alebo akademickým rokom si väčšina žiakov a študentov predlžuje registráciu na bezplatnú prepravu vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Prinášame prehľad, na čo je dobré pamätať pri predlžovaní.

Žiaci základných a stredných škôl a osemročných gymnázií

 • ak žiak využíva bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou v SR, je potrebné mať aktivovanú dopravnú časť (zabezpečuje príslušná škola). Netreba navštíviť pokladnicu ZSSK. Bezkontaktné čipové karty uznávané ZSSK vydáva už viac ako 400 základných a stredných škôl, ich zoznam nájdete tu. Tento postup platí v prípade, že žiak sa už v ZSSK v minulosti registroval na bezplatnú prepravu ako žiak a nemenil školu. Ak nastupuje na novú školu (napríklad do 1. ročníka), kliknite prosím na podrobnejšie informácie, ako vykonať novú registráciu,
 • ak žiak využíva PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA od ZSSK (napríklad preto, že jeho škola nevydáva bezkontaktnú čipovú kartu alebo nemá záujem si ju zabezpečiť), na ďalšie bezplatné cestovanie potrebuje nový preukaz od ZSSK. Platnosť pôvodného preukazu sa končí najneskôr 31. augusta. Nový preukaz si vybaví bezplatne a na počkanie v pokladniciach s KVC alebo do troch dní v pokladniciach bez KVC. Potrebné sú:
 • ak žiak využíva PREUKAZ PRE DIEŤA DO 15 ROKOV, platí do dovŕšenia tohto veku. Ak ešte žiak neoslavoval 15. narodeniny, nemusí si preukaz predlžovať. V opačnom prípade kliknite prosím na podrobnejšie informácie, ako vykonať novú registráciu,
 • niektoré stredné školy vydávajú bezkontaktné čipové karty bez dopravnej časti, ktoré nie je možné v ZSSK využiť (kliknite prosím na ďalšie informácie).

Študenti vysokých škôl

 • väčšina vysokých škôl vydáva bezkontaktné čipové karty s dopravnou časťou (typicky ide o karty ISIC, avšak aj v inom dizajne). Zoznam nájdete tu. Platnosť karty vyprší najneskôr 30. septembra, nová začína platiť najskôr 1. septembra. Študent si kartu predĺži v škole (obvykle počas zápisu, potrebná je platná holografická známka na príslušný akademický rok) a dopravnú časť si obnoví/aktivuje na školskom termináli. Nemusí navštíviť pokladnicu ZSSK. Registruje sa len študent 1. ročníka.
 • ak vysoká škola nevydáva bezkontaktnú čipovú kartu, študent môže využiť PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA od ZSSK. Platnosť preukazu vyprší najneskôr 30. septembra, nový platí najskôr od 1. septembra. Vybaví ho bezplatne a na počkanie v pokladniciach s KVC alebo do troch dní v pokladniciach bez KVC. Potrebuje:
 • študenti Žilinskej univerzity v Žiline (vydáva bezkontaktnú čipovú kartu aj s neaktivovanou dopravnou časťou) a Katolíckej univerzity v Ružomberku (vydáva bezkontaktnú čipovú kartu bez dopravnej časti) si môžu vybrať:
  • využívať BČK bez zapísaných tratí len na jednorazové cestovné lístky na bezplatnú prepravu
  • alebo požiadať o PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA od ZSSK na cestovanie s mesačnými cestovnými lístkami,
 • študenti vysokej školy v zahraničí potrebujú od 1. septembra nový preukaz. Vybavia ho bezplatne a na počkanie v pokladniciach s KVC alebo do troch dní v pokladniciach bez KVC. Potrebujú:
  • originál Potvrdenia o návšteve školy na aktuálny akademický rok (prosíme o pozornosť - potrebné je mať vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, najmä informáciu o trvaní príslušného akademického roka (presný dátum od – do) a ročníku, v ktorom daný študent školu navštevuje, v prípade študenta v záverečnom ročníku aj informáciu o termíne záverečnej skúšky),
  • fotokópiu úradného prekladu Potvrdenia o návšteve školy do slovenského jazyka (úradný preklad Potvrdenia o návšteve školy sa nevyžaduje, ak je Potvrdenie o návšteve školy prezentované v českom jazyku alebo škola v Českej republike potvrdila priamo Žiadanku na výdaj preukazu),
  • v prípade, že ZSSK nemá informáciu, či má študijný program ekvivalent na Slovensku, študent potrebuje aj osvedčenie z ministerstva školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní,
  • preukaz totožnosti,
  • fotografia 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie),

Tip: Študentom prvých ročníkov 1. a 2. stupňa vysokých škôl v SR, ktorým škola z technických príčin nedokáže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, vydáme na základe preukazu totožnosti, fotografie a školou potvrdenej žiadanky PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA s platnosťou najneskôr do konca októbra.

Praktické pripomienky

 • ZSSK uznáva len bezkontaktné čipové karty vydávané školami na Slovensku,
 • na bezplatné cestovanie je okrem preukazu potrebné pred cestou zabezpečiť si aj cestovný lístok na bezplatnú prepravu,
 • na pravidelné dochádzanie po vyznačenej trati z miesta bydliska do školy môžete využiť aj bezplatný mesačný lístok. Žiakom základných škôl alebo 1.-4. ročníka osemročných gymnázií uznáme na vyznačenej trase ich ročný preukaz. V oboch prípadoch však môžete cestovať len vlakmi kategórie osobný vlak (Os) a regionálny expres (REX). V ostatných vlakoch (kategórie regionálny rýchlik – RR, rýchlik – R, expres – Ex, EuroCity – EC, EuroNight – EN a SuperCity – SC) je vždy potrebné mať jednorazový lístok. V IC vlakoch bezplatná preprava nie je k dispozícii.
 • preukazy na bezplatnú prepravu pre seniorov nad 62 rokov netreba predlžovať,
 • preukazy na bezplatnú prepravu pre poberateľov dôchodkov do 62 rokov majú stanovenú platnosť podľa potvrdenia zo Sociálnej poisťovne (alebo inej príslušnej inštitúcie).

Ešte nevyužívate bezplatnú prepravu alebo ste nastúpili na novú školu napríklad do 1. ročníka?

^ Hore