POBERATELIA DÔCHODKOV DO 62 ROKOV

Kto má nárok na registráciu

 • poberatelia dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení alebo obdobných dôchodkov vyplácaných verejnou inštitúciou členského štátu EÚ,
 • poberatelia sociálneho výsluhového dôchodku a sociálneho dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
 • do uvedených kategórií spadajú:
  • poberatelia starobného dôchodku,
  • poberatelia predčasného starobného dôchodku,
  • poberatelia sirotského dôchodku,
  • poberatelia vdovského alebo vdoveckého dôchodku,
  • poberatelia invalidného dôchodku,
  • poberatelia dôchodku manželky,
  • poberatelia sociálneho dôchodku,
  • poberatelia vdovského výsluhového alebo vdoveckého výsluhového dôchodku,
  • poberatelia sirotského výsluhového dôchodku,
  • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku,
 • podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu EÚ alebo trvalý pobyt v niektorom zo štátov EÚ.

Ako sa bezplatne zaregistrovať na bezplatnú prepravu

Registráciu vybavuje poberateľ dôchodku osobne s nasledovnými dokladmi:

 • fotografia s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie),
 • preukaz totožnosti,
 • potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní (poberatelia sociálnych dôchodkov od Sociálnej poisťovne, poberatelia sociálnych výsluhových dôchodkov od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia).

Registráciou zákazník získa PREUKAZ PRE POBERATEĽA DÔCHODKU DO 62 ROKOV.

⇓ Žiadanka na stiahnutie ⇓

Kde je možné sa zaregistrovať

Viac informácií o registrácii v pokladniciach zobrazíte kliknutím.

Aké doklady potrebujete pri kontrole vo vlaku

 • cestovný lístok na bezplatnú prepravu,
 • preukaz vydaný pri registrácii.

Vedeli ste?

 • Platnosť preukazu môže byť obmedzená na 12 mesiacov alebo menej.
^ Hore