CESTOVANIE SKUPÍN S NÁROKOM NA BEZPLATNÚ PREPRAVU

Chystáte sa cestovať s veľkou skupinou detí alebo seniorov bezplatne? Obávate sa, že v malom motorovom osobnom vlaku narazíte na niekoľko ďalších veľkých skupín táborníkov a výletníkov, ktorí dostali rovnaký nápad? Železničná spoločnosť Slovensko preto uplatňuje pravidlá bezplatného cestovania skupín.

Ako cestuje bezplatná skupina

 • skupinu tvorí minimálne 6 cestujúcich: 1 vedúci skupiny starší ako 18 rokov (ktorý komunikuje so ZSSK pri riešení prepravy a za skupinu zodpovedá) a najmenej 5 cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu,
 • skupinu vypravíme skupinovým cestovným lístkom na bezplatnú prepravu, ktorý vydáme na základe vyplneného a zo strany ZSSK potvrdeného Zoznamu účastníkov skupiny,
 • ak členovia skupiny chcú uplatniť nárok na bezplatné cestovanie, potrebujú byť zaregistrovaní v systéme bezplatnej prepravy a disponovať preukazom,
 • ak vedúci skupiny nemá nárok na bezplatnú prepravu, vystavíme mu štandardný cestovný lístok,
 • zoznam a cestovné lístky platia len vo vlaku, na ktorý sú vystavené,
 • objednávku vopred je potrebné urobiť len v regionálnych vlakoch (osobný vlak alebo regionálny expres REX).

Ako objednať cestu skupiny v regionálnom vlaku

 • na adresu info@slovakrail.sk pošlete vyplnený Zoznam účastníkov skupiny, ktorí budú cestovať regionálnym vlakom (osobný vlak alebo regionálny expres REX),
 • po schválení prepravy (vedúci skupiny dostane potvrdzujúci e-mail so schváleným zoznamom) si môžete v pokladnici so schváleným zoznamom vyzdvihnúť skupinový lístok,
 • objednávky prosíme posielať najneskôr 3 pracovné dni pred plánovanou cestou,
 • ak Železničná spoločnosť Slovensko pre naplnenie kapacity vlaku objednávku nepotvrdí, môže žiadateľovi odporučiť iné riešenie.

Ako cestovať vlakmi na dlhšie vzdialenosti

 • vo vlakoch kategórie rýchlik, regionálny rýchlik, expres, EuroCity, EuroNight, SuperCity objednávať prepravu vopred nemusíte, stačí si so Zoznamom účastníkov skupiny vyzdvihnúť cestovné doklady priamo na stanici,
 • diaľkové vlaky majú obmedzený počet miest určený na bezplatnú prepravu, môžete však využiť predpredaj 60 dní pred odchodom, aby ste lístky určite dostali,
 • ak cestujete regionálnym aj diaľkovým vlakom, prosíme, aby ste najprv počkali na potvrdenie/schválenie objednávky v regionálnom vlaku a potom si vyzdvihli skupinový lístok na celú cestu,
 • informáciu o obsadenosti diaľkových vlakov poskytne Kontaktné centrum  (nonstop na čísle 18 188, alebo e-mailom na info@remove-this.slovakrail.sk).

Ako sa vedúci skupiny preukazuje vo vlaku

 • potvrdeným Zoznamom účastníkov skupiny,
 • cestovnými lístkami,
 • preukazmi, na ktoré sa priznáva bezplatná preprava (sú uvedené na zozname)

Ako postupovať, ak sa žiaci nechcú registrovať do systému bezplatnej prepravy

 • na preukázanie nároku na polovičné cestovné môžu žiaci/študenti predložiť aj školou potvrdený Zoznam účastníkov skupiny. Potvrdením zoznamu škola zodpovedá za to, že cestujúci sú žiakmi/študentmi podľa zákona a majú nárok na polovičné cestovné,
 • tento postup sa hodí v prípade, že žiak nemá žiaden iný preukaz s fotografiou, ktorým by zdokladoval nárok na polovičné cestovné.

Hľadáte ďalšie informácie? Prečítajte si aj otázky a odpovede k bezplatnej preprave skupín.

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam účastníkov skupiny (42,24 KB, DOCX) Veľkosť 42,24 KB, formát DOCX

Zoznam účastníkov skupiny (258,95 KB, PDF) Veľkosť 258,95 KB, formát PDF

^ Hore