ŽELEZNIČNÁ TURISTIKA

Tunel bez vlakov v Margecanoch

Keď v rokoch 1870 až 1872 po etapách sprevádzkovali jednu z našich najvýznamnejších tratí medzi Žilinou a Košicami, nezaobišla sa bez veľkých umelých stavieb, akými sú napríklad tunely. Projektanti sa im z praktických dôvodov snažili vyhnúť, ale prírodné prekážky si stavbu tunela predsa len vynútili na štyroch miestach: pri Ťahanovciach, pri Margecanoch, pri Kraľovanoch a pri Strečne.

Dôležitá spojnica v smere východ-západ však časom prestala vyhovovať svojimi parametrami. Postupné zdvojkoľajňovanie so sebou v mnohých prípadoch prinášalo aj potrebu nového trasovania železnice. Zaujímavosťou je, že z pôvodných tunelov slúži dnes pre vlaky už iba jediný - ten Strečniansky. Zvyšné tri síce osireli, ale nezmizli z povrchu zemského a dodnes tak odkazujú na neľahké, ale kvalitné dielo staviteľov z 19. storočia.

Starý Margeciansky tunel spomedzi nich vyniká tým, že stále slúži svojmu základnému účelu - aj keď ním už dávno nevedie koľaj. Kedysi bol pre naše železnice jednou zo životne dôležitých stavieb na hlavnej železničnej trase, pričom ním niekoľkokrát denne prechádzali aj všetky rýchliky z Prahy, či Bratislavy, smerujúce do Košíc alebo späť. To všetko odvial čas do minulosti a dnes ním prechádza už iba účelová cesta k rekreačným chatám na brehu vodnej nádrže Ružín.

Má dĺžku 431 metrov a posledné vlaky ním prešli v roku 1955, kedy ich v úseku Margecany - Kysak presmerovali na novú trasu, ktorá si tiež zaslúži našu pozornosť. Pri ceste vlakom môžeme obdivovať okrem majestátneho Ružínskeho viaduktu, krátkeho Ružínského tunela aj najdlhší dvojkoľajný tunel na Slovensku, ktorý meria až 3,4 km. V spomínanom roku 1955 časť starej trate, vrátane železničnej stanice Košické Hámre a pôvodnej zastávky Ružín, definitívne zmizla - najprv zo siete našich železníc a postupne aj fyzicky, pod hladinou vodnej nádrže. 

Dobrý tip, najmä ak:

  • vás baví "železničná archeológia"
  • chcete na vlastné oči vidieť železničný tunel bez vlakov v celej kráse
  • a vnímať osobitú atmosféru jeho zašlej slávy

Snímky: ZSSK a zbierka Železničné múzeum SR.