ŽELEZNIČNÁ TURISTIKA

Oravská lesná železnica

Slovensko so svojim lesným bohatstvom v horských oblastiach bolo ideálnym miestom pre použitie lesných železníc. Išlo o železnice s úzkym rozchodom, väčšinou 760 mm, ktoré vďaka malým polomerom oblúkov a väčším stúpaniam dokázali dobre kopírovať členitý terén. Ich rozvoj nastal hlavne začiatkom 20. storočia a postupne ich na Slovensku vzniklo až niekoľko desiatok, pričom neobišli ani oblasť Oravy.

Vedenie Oravského komposesorátu (= pozemkového spoločenstva) tiež stálo pred otázkou, ako dopravovať vyťažené drevo z hôr a voľba padla práve na lesnú železnicu. Projekt vznikal v období I. svetovej vojny a trať z Oravskej Lesnej cez Zákamenné do Lokce bola odovzdaná do prevádzky 27. 7. 1918. Veľkým nedostatkom sa však ukázalo chýbajúce pripojenie na verejnú sieť železníc s rozchodom 1435 mm.

Z troch navrhnutých riešení vyšlo víťazne to, ktoré Oravskú lesnú železnicu spojilo cez horské sedlo Beskyd s podobnou lesnou železnicou na Kysuciach. Obe lesné železnice delila od seba vzdialenosť iba niekoľkých kilometrov, ale bolo potrebné prekonať náročný terén s veľkým prevýšením. Zvolený variant, vypracovaný firmou Gál, Ružomberok, zahŕňal výnimočné riešenie pomocou piatich úvratí, pričom dve z nich, Chmura a Beskyd, slúžili zároveň ako stanice. Ide o zriedkavý systém úsekov, v ktorých rušeň svoju súpravu striedavo ťahá a tlačí. Spojovacia trať bola dokončená v roku 1926 a vzájomným prepojením Oravskej a Kysuckej lesnej železnice tak vznikol jeden dopravný systém s dĺžkou hlavného úseku Oščadnica – Lokca viac než 60 km, ktorý slúžil svojmu účelu až do roku 1967.

Vďaka aktivite pamiatkového úradu a občanov sa úsek Chmura - Tanečník podarilo uchrániť pred likvidáciou. Dnes ho prevádzkujú dva samostatné subjekty, pričom vzájomným styčným bodom je stanica Beskyd. Na kysuckej strane ide o Historickú lesnú úvraťovú železnicu a na oravskej strane je to práve Oravská lesná železnica, ktorej prevádzkovateľom je Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. V rokoch 2005 až 2007 bola oravská časť železnice v úseku Tanečník – Beskyd zrekonštruovaná a turistická prevádzka na ňom začala 31. 5. 2008. Turistom sa naskytá príležitosť zviezť sa najprv "oravským" vláčikom do stanice Beskyd, kde môžu presadnúť na "kysuckú" železničku, ktorá ich dovezie do Múzea kysuckej dediny alebo naopak. 

Dobrý tip, najmä ak

  • máte v pláne navštíviť aj unikátny úvraťový systém
  • si chcete užiť pekné výhľady na oravskú krajinu z historického vláčika

Pre viac informácií kliknite sem.

Snímky: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava