ŽELEZNIČNÁ TURISTIKA

Železničné múzeum Stará Turá

Trať z Nového Mesta nad Váhom do Vrboviec nájdeme v cestovnom poriadku pod číslom 121. Pochváliť sa môže horským charakterom a zaujímavými stavbami, medzi ktoré patria nielen impozantné viadukty, ale aj tunel Pod Poľanou. S dĺžkou 2423 metrov bol v rokoch 1927 - 1931 najdlhším na sieti Československých štátnych dráh. Keď nás však naše kroky zavedú do tohto kraja, nemali by sme vynechať ani návštevu železničnej stanice v Starej Turej, kde sa nachádza železničné múzeum s množstvom exponátov.

Dobrovoľníci už od roku 2006 vo svojom voľnom čase zachraňovali a reštaurovali rôzne predmety, dokumenty a artefakty z histórie železníc. Výsledok ich snaženia vidíme po rokoch v priestoroch, z ktorých dýcha stará atmosféra a prenesie nás v čase o desiatky rokov späť.

Už samotná staničná budova je cenným architektonickým dielom Augustína Škudlu, ktorý zanechal svoj typický rukopis na viacerých slovenských tratiach z obdobia tzv. I. Československej republiky. Český inžinier svoje budovy prispôsoboval charakteru miestnych ľudových stavieb. Vznikal tak osobitý štýl, ktorý pekne zapadal do okolitého prostredia, inšpirovaný okrem iného aj prácou v tej dobe obľúbeného architekta Dušana Jurkoviča. Aj dnes sa môžeme potešiť pôvodným vzhľadom stanice v Starej Turej, aký mala v roku 1928, vďaka nedávnej citlivej rekonštrukcii.

Bývalá čakáreň v staničnej budove sa pod rukami dobrovoľníkov zmenila na dopravnú kanceláriu z roku 1930, z ktorej výpravca riadil dopravu, vydával cestovné lístky, obsluhoval telegraf alebo telefón a zabezpečovacie zariadenia. Keďže do dopravnej kancelárie platil prísny zákaz vstupu pre verejnosť, o to vzácnejšie bolo do nej aspoň nahliadnuť. Dnes tak môžeme urobiť práve v Starej Turej.

Hneď vedľa, v budove na rampe, ktorá bola kedysi skladiskom, nájdeme kanceláriu prednostu múzea a reštaurátorskú dielňu. Ide o "živý priestor", kde sa všetkým zachráneným exponátom, častokrát v zúboženom stave, prinavracia ich niekdajšia krása a funkčnosť. Nechýba ani originálna podúrovňová váha, na ktorej sa dokonca môžete sami odvážiť. Medzi ďalšími exponátmi nájdeme návestidlá, zabezpečovacie zariadenia, trojkolesovú drezínu, stavadlový prístroj... Najvzácnejším je však nástenný telefón z roku 1909. Jediný svojho typu zachovaný u nás vyrobila pražská firma Prchal, Ericsson.

Návšteva múzea je možná po telefonickej alebo emailovej dohode, pričom kontakty nájdete po kliknutí na linky nižšie.

Dobrý tip, najmä ak:

  • chcete nahliadnuť do dopravnej kancelárie z roku 1930
  • a zblízka vidieť všetky dobové zariadenia

Pre viac informácií kliknite

Snímky: Železničné múzeum Stará Turá a Michal Čellár