ŽELEZNIČNÁ TURISTIKA

Budovy konskej železnice v Bratislave a vo Sv. Juri

Položili ste si už niekedy otázku, kde na Slovensku sa dochovali najstaršie železničné pamiatky? Hľadanie treba, celkom prirodzene, začať v miestach, kde existovala verejná železnica, ktorá bola prvou nielen na území dnešného Slovenska, ale aj v rámci celého Uhorska.

Áno, hovoríme o konskej železnici, ktorá viedla z Bratislavy do Trnavy. Prevádzka na jej prvom úseku z Bratislavy do Svätého Jura začala už v roku 1840. Pokračovanie do Pezinka sa datuje do roku 1845 a do Trnavy dorazil prvý vlak ťahaný koňmi v roku 1846.

V priebehu dlhého obdobia existencie prešiel úsek z Bratislava do Trnavy množstvom rekonštrukcií, zmien a úprav. Na viacerých miestach sa menila trasa, pribudla druhá koľaj, elektrifikácia, "koridorizácia", vyrástli nové budovy a ďalšie umelé stavby, pričom staré uvoľňovali svoje miesto tým novým. A tak sa postupne strácali alebo menili na nepoznanie aj pôvodné objekty konskej železnice. Zhodou šťastných okolností sa však zlému osudu vyhli budovy stanice konskej železnice v Bratislave, aj vo Svätom Jure. Teda na jej najstaršom úseku.

Historicky cenná je najmä prvá zo spomínaných budov. Poschodová stavba s vežičkou a hodinami stojí na križovatke ulíc Krížna a Legionárska. Postavili ju v rokoch 1836 až 1840, pričom ide o jeden z najstarších objektov v tejto časti mesta. Následkom nezáujmu a viacerých zmien vlastníkov v 20. storočí dlhšiu dobu chradla, až jej dokonca dvakrát bezprostredne hrozilo zbúranie, ale našla sa spoločnosť, ktorá ju na poslednú chvíľu odkúpila a nechala vzorne zrekonštruovať.

Prízemná budova vo Svätom Juri nie je síce taká honosná, skôr skromnejšia, ale zachováva si osobitné črty a ducha z polovice 19. storočia. Nájdeme ju na konci nástupišťa pri pohľade smerom do Bratislavy, na pravej strane. Ani jej však nechýba pamätná tabuľa, pripomínajúca jej významné postavenie v dlhej a bohatej histórii našich železníc.

Dobrý tip, najmä ak

  • chcete vidieť železničné budovy, najstaršie v celom bývalom Uhorsku
  • ak sa zaujímate o stavebné pamiatky v Bratislave