ODPREDAJ NEPREVZATÝCH NÁLEZOV

Dňa 14.12.2018 v centre predaja Košice bude odpredaj neprevzatých nálezov uložených v Zberni nálezov Košice.

Odpredaj nevyzdvihnutých predmetov prebehne v priestoroch pre cestujúcu verejnosť

v prijímacej budove železničnej stanice Košice v čase od 09.00 hod.

^ Hore