Výkony rušňovodičov pre externé firmy

Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečuje vlastnými zamestnancami vo funkcii rušňovodič mimoriadne prepravy, skúšobné jazdy, technicko – bezpečnostné skúšky či poznania traťových pomerov pre externých odberateľov.

Kliknite na cenník výkonov pri mimoriadnych prepravách, skúšobných jazdách alebo technicko-bezpečnostných skúškach

Kliknite na cenník vykonania poznania traťových pomerov

Kontakt

Železničná spoločnosť Slovensko,
Sekcia riadenia prevádzky,
e-mail: ZSSKSeRRP@slovakrail.sk

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia