Výkony rušňovodičov pre externé firmy

Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečuje vlastnými zamestnancami vo funkcii rušňovodič mimoriadne prepravy, skúšobné jazdy, technicko – bezpečnostné skúšky či poznania traťových pomerov pre externých odberateľov.

Kliknite na cenník výkonov pri mimoriadnych prepravách, skúšobných jazdách alebo technicko-bezpečnostných skúškach

Kliknite na cenník vykonania poznania traťových pomerov

Kontakt

Železničná spoločnosť Slovensko,
Sekcia riadenia prevádzky,
e-mail: ZSSKSeRRP@slovakrail.sk

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.