Serviscentrum

Serviscentrum, organizačná zložka Železničnej spoločnosti Slovensko, ponúka obchodným partnerom – železničným podnikom, prístup k servisným zariadeniam a k službám v týchto zariadeniach. Služby ponúkame v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach. Serviscentrum zabezpečuje prístup k nasledovným zariadeniam a službám:

Prístup k zariadeniam na doplnenie paliva
a dodávku paliva (nafty)

  • dodanie motorovej nafty priamo do nádrže železničného koľajového vozidla (ŽKV).


• Kliknutím otvoríte cenník služieb.

• Kliknutím otvoríte obchodné podmienky služby.

• Kliknutím otvoríte mapu s dostupnosťou služby:

 

Prístup k servisným zariadeniam

vrátane servisných zariadení súvisiacich s čistením a umývaním ŽKV

Prístup k servisným zariadeniam poskytujeme v týchto uzloch: Bratislava, Nové Zámky, Humenné, Košice, Poprad, Prievidza, Žilina, Brezno, Fiľakovo, Zvolen.

  • nájom koľaje ako prístupu k servisnému zariadeniu,
  • nájom odstavnej koľaje na krátkodobé alebo dlhodobé odstavenie ŽKV.

Kliknutím otvoríte cenník služieb.

Kliknutím otvoríte obchodné podmienky služby.

Kliknutím otvoríte pomocné tlačivo.

Poskytovanie služieb súvisiacich
s opravou a údržbou ŽKV

  • v uzloch Bratislava, Nové Zámky, Žilina, Poprad, Fiľakovo, Brezno, Košice a Humenné opravu a údržbu hnacích vozidiel, prívesných, riadiacich a vložených vozňov v rozsahu prehliadok O, M, V opráv a neplánovaných opráv.
  • v uzloch Bratislava, Nové Zámky, Žilina, Zvolen a Košice opravu a údržbu osobných vozňov v rozsahu prehliadok elektrovýzbroje, prehliadok kotúčovej brzdy, medzidobých opráv (R1) a bežných opráv s odvesením a bez odvesenia.

Kliknutím otvoríte cenník služieb.

Kliknutím otvoríte obchodné podmienky služieb.

 

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia