Reštauračné vozne

Reštauračné vozne sú prevádzkované v spolupráci so zmluvným partnerom Wagon Slovakia Košice alebo zahraničnými partnermi. Cestujúci si môžu vybrať z ponuky teplých aj studených jedál, polievok, šalátov, dezertov a nápojov.

Vnútroštátne vlaky

(partner Wagon Slovakia Košice)

  • vlaky InterCity na trase Bratislava - Žilina - Košice a späť,
  • rýchliky na trase Bratislava – Žilina – Košice a späť (s výnimkou nočných vlakov, ale vrátane posilových vlakov - aj rýchliky 15711/17612 Šarišan na trase Bratislava - Prešov - Humenné a späť),
  • vybrané regionálne rýchliky na jednotlivých úsekoch trasy Bratislava - Žilina - Košice a späť (kliknite na orientačný zoznam).
  • regionálny expres REX 1913 Slanec (Košice 21:01 - Humenné 22:40 - priama súprava z IC vlaku z Bratislavy), v sobotu aj REX 1902 Kremenec (Humenné 5:28 - Košice 6:59).

Fotogaléria

Medzištátne vlaky

(zahraniční partneri)

  • Žilina - Praha
  • Košice - Žilina – Praha
  • Budapešť – Bratislava – Praha – Berlín
  • Budapešť - Bratislava - Varšava

Jedálne lístky vo vozňoch českej spoločnosti JLV si môžete pozrieť na tomto externom odkaze. Jedálne lístky maďarskej spoločnosti Utasellátó v angličtine nájdete zas tu.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.