Miestenky

Pred cestou na väčšie vzdialenosti vám odporúčame rezervovať si miesto vo vlaku. Rezervačné doklady (miestenky, lôžkové a ležadlové lístky) vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave zabezpečujeme prostredníctvom rezervačného systému iKVC (inovované Komplexné vybavenie cestujúcich).

Na ktoré vlaky je možné rezervovať miesta?

Miesta si môžete rezervovať vo všetkých vlakoch kategórií EuroCity (EC), InterCity (IC), expresný vlak (Ex), rýchlik (R).
Použitie niektorých vlakov vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave môže byť viazané na zakúpenie miestenky - povinne miestenkové vlaky. Tieto vlaky sú v cestovnom poriadku označené značkou R v štvorci. Ostatné vlaky, do ktorých je možné zakúpiť miestenku, ale nie je to povinné, sú označené v cestovnom poriadku značkou R. V cestovnom poriadku označenie vlakov nájdete v časti  „Prehľad EC, EN, IC, Ex, R, REX a Zr vlakov” a tiež priamo v hlavičke konkrétneho vlaku.
Miestenka v cene cestovného dokladu TU!
V nepovinne miestenkovom vlaku miestenkový vozeň môžete použiť aj bez miestenky. Ak však príde cestujúci s miestenkou na miesto, ktoré ste obsadili, ste povinný toto miesto uvoľniť. Ak sú v nepovinne miestenkovom vlaku všetky vozne miestenkové, potom sú obsadené miesta označené lístočkami.
Pri ceste nepovinne miestenkovým EC vlakom je potrebné si zakúpiť k cestovnému lístku aj príplatok na EC vlak a prípadne môžete, ale nemusíte, aj miestenku.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 30.10.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.