Miestenky, lôžka a ležadlá

Pred cestou na väčšie vzdialenosti vám odporúčame rezervovať si miesto vo vlaku. Rezervačné doklady (miestenky, lôžkové a ležadlové lístky) vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave zabezpečujeme prostredníctvom rezervačného systému iKVC (inovované Komplexné vybavenie cestujúcich).

Ako je to v lôžkovom a ležadlovom vozni?

Lôžkové vozne

Lôžkové vozne majú osobitné kupé pre mužov a osobitné kupé pre ženy, miesta na spanie sú komfortnejšie a sú vopred upravené na spanie. V kupé je umiestnené samostatné hygienické zariadenie na osobnú hygienu.

Cestujúci má možnosť zakúpiť si lôžkový lístok:

 • v 1-miestnom kupé (tzv. Single) – platí s cestovným lístkom 1. triedy
 • v 1-miestnom kupé (tzv. Single) – vo vnútroštátnej preprave platí s cestovným lístkom 1. triedy, v medzinárodnej preprave s cestovným lístkom 2. triedy
 • v 2-miestnom kupé (tzv. Double) – vo vnútroštátnej preprave platí s cestovným lístkom 1. triedy, v medzinárodnej preprave s cestovným lístkom 2. triedy
 • v 3-miestnom kupé (tzv. Tourist alebo T3) – platí s cestovným lístkom 2. triedy.

Cestujúci si pri kúpe lôžkového lístka môže vybrať miesto (v 1-miestnom kupé: dole; v 2-miestnom kupé: dole a hore; v 3-miestnom kupé: dole, stred, hore), samozrejme, pokiaľ už nie je obsadené. Jeden cestujúci, prípadne pár, môže aj sám obsadiť viacmiestne kupé, ale je potrebné predložiť toľko cestovných a lôžkových lístkov, koľko je miest v kupé.

Služby poskytované v lôžkových vozňoch:

 • pomoc cestujúcemu pri nástupe a výstupe
 • úschova cestovných dokladov počas cesty
 • ustielanie lôžok už pred nástupom cestujúceho
 • bezplatné podávanie kávy alebo čaju a vody na ústnu hygienu, croissant
 • minerálna voda v 0,5 l PET fľaši  (vo vnútroštátnej preprave v kategórii Single a Double, v medzinárodnej preprave aj v kategórii Tourist)
 • budenie najneskôr 30 minút pred cieľovou stanicou

Ležadlové vozne

Ležadlové vozne majú spoločné kupé pre mužov aj ženy, miesta nie sú vopred upravené na spanie. Hygienické zariadenie vo vozni je vybavené hygienickými potrebami.

Cestujúci má možnosť zakúpiť si ležadlový lístok:

 • v 4-miestnom kupé – platí s cestovným lístkom 2. triedy
 • v 6-miestnom kupé – platí s cestovným lístkom 2. triedy.

Cestujúci si pri kúpe ležadlového lístka môže vybrať miesto (v 4-miestnom kupé: dole a hore; v 6-miestnom kupé: dole, stred, hore), samozrejme, pokiaľ už nie je obsadené. Viacmiestne kupé môže obsadiť aj menší počet cestujúcich, ako je kapacita kupé, ale je potrebné predložiť toľko cestovných a ležadlových lístkov, koľko je miest v kupé.

Služby poskytované v ležadlových vozňoch:

 • bezplatné podávanie balenia pitnej vody na ústnu hygienu
 • navyše ešte v 4-miestnych ležadlách minerálna voda v 0,5 l PET fľaši
 • pomoc cestujúcemu pri nástupe a výstupe
 • úschova cestovných dokladov počas cesty
 • v 4–miestnych ležadlách ustielanie už pred nástupom cestujúceho
 • oddiel pre ženy v 4-miestnom ležadle
 • budenie najneskôr 30 minút pred cieľovou stanicou

Na ktoré vlaky je možné rezervovať miesta?

Miesta si môžete rezervovať vo všetkých vlakoch kategórií EuroCity (EC), InterCity (IC), expresný vlak (Ex), rýchlik (R).
Použitie niektorých vlakov vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave môže byť viazané na zakúpenie miestenky - povinne miestenkové vlaky. Tieto vlaky sú v cestovnom poriadku označené značkou R v štvorci. Ostatné vlaky, do ktorých je možné zakúpiť miestenku, ale nie je to povinné, sú označené v cestovnom poriadku značkou R. V cestovnom poriadku označenie vlakov nájdete v časti  „Prehľad EC, EN, IC, Ex, R, REX a Zr vlakov” a tiež priamo v hlavičke konkrétneho vlaku.
Miestenka v cene cestovného dokladu TU!
V nepovinne miestenkovom vlaku miestenkový vozeň môžete použiť aj bez miestenky. Ak však príde cestujúci s miestenkou na miesto, ktoré ste obsadili, ste povinný toto miesto uvoľniť. Ak sú v nepovinne miestenkovom vlaku všetky vozne miestenkové, potom sú obsadené miesta označené lístočkami.
Pri ceste nepovinne miestenkovým EC vlakom je potrebné si zakúpiť k cestovnému lístku aj príplatok na EC vlak a prípadne môžete, ale nemusíte, aj miestenku.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. spolupracuje pri poskytovaní služieb v lôžkových a ležadlových vozňoch so spoločnosťou  Wagon Slovakia Košice, a.s.

Dátum poslednej aktualizácie: 21.01.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.