EC vlaky Metropolitan

 • Praha - Brno - Bratislava - Budapešť každé dve hodiny

Výhodné ceny

                Bratislava - Praha 

       za 3:56 hod s cenou od 12 €

             Bratislava - Budapešť

          za 2:30 hod s cenou od 9 €

            

1. trieda

Foto: archív ČD. V niektorých vlakoch sa môže vzhľad 1. triedy líšiť.

V cene lístka

Poskytujeme

 • denná tlač
 • klimatizácia
 • elektrické zásuvky
 • bezplatné WiFi pripojenie k internetu vo vybraných vlakoch

2. trieda

Foto: archív ČD. Vo vlakoch sú radené aj iné rady vozňov.

Poskytujeme

 • klimatizácia
 • elektrické zásuvky pri vybraných sedadlách
 • bezplatné WiFi pripojenie k internetu vo vybraných vlakoch a vozňoch
 • vozeň pre cestujúcich so zdravotným postihnutím – vyhradený oddiel a prispôsobená toaleta
 • hry pre deti v detskom vozni (okrem páru EC 172/173 Hungaria, EC 282/283 Metropolitan Slovenská strela a a 130/131 Varsovia)
 • kupé pre dámy (vybrané vlaky)
 • preprava bicyklov (pri ceste do zahraničia s povinnou rezerváciou)

Reštauračné vozne

Neposkytnutím doplnkových služieb nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného (ani jeho časti) ani sumy zaplatenej za miestenku.

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.