Služby v 1. triede EuroCity vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje vo väčšine vlakov EuroCity (EC) cestujúcim s lístkom do 1. triedy balenú minerálnu vodu 0,5 l a dennú tlač. 

Minerálna voda a noviny sú k dispozícii

  • vo vlakoch EC na trase Budapešť – Bratislava – Brno – Praha a späť (vo vlakoch EC 130 a 131 Varsovia na trase Budapešť – Varšava a späť a 172 a 173 Hungaria na trase Budapešť – Praha – Berlín - Hamburg a späť poskytujeme z technických príčin len noviny)
  • vo vlakoch EC na trase Košice – Praha a späť
  • vo vlakoch Ex na trase Žilina – Púchov – Praha a späť

Služba nie je k dispozícii vo vlakoch EC na trase Košice - Budapešť a späť. Neposkytnutím doplnkových služieb nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného (ani jeho časti) ani sumy zaplatenej za miestenku.

Služba nie je k dispozícii pre cestujúcich, ktorí využívajú železničný režijný preukaz alebo FIP lístky.

Dátum poslednej aktualizácie: 16.01.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.