Služby pre cestujúcich s deťmi

Železničná spoločnosť Slovensko vyhradzuje vo vlakoch miesta na cestovanie s deťmi. Na viacerých vlakových linkách sú navyše nasadené vozne s atrakciami a službami pre menších i väčších cestovateľov. Na tomto mieste nájdete ich prehľad.


Kliknutím na trasu vlaku otvoríte ďalšie informácie

Bratislava - Žilina - Košice

Banská Bystrica - Margecany

Košice - Žilina - Praha

(SC Pendolino, súprava ČD)

Žilina - Čadca - Praha

(vozne ČD s detským kinom)*

*Služba je od 11. decembra 2016 k dispozícii vo vlakoch kategórie Ex na uvedenej trase s odchodmi zo Žiliny do Prahy o 10:25 a 14:25 a z Prahy do Žiliny o 8:22 a 12:22.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.