Predaj cestovných lístkov vo vlaku

Cestujete vlakom a nestihli ste si zabezpečiť lístok? Alebo by ste chceli prestúpiť z druhej do prvej vozňovej triedy? Na tieto situácie existujú riešenia. Pomôžeme vám zorientovať sa.

Ilustrácie: Jozef Jurko

Ak nastupujete v stanici bez otvorenej pokladnice

  • na väčšine vlakových liniek si môžete zabezpečiť lístok bez akejkoľvek prirážky, je však potrebné aktívne vyhľadať vlakvedúceho:

Takto ÁNO

Takto NIE

Vlakvedúci nebude väčšinou predávať lístok vo dverách, je však potrebné ho čo najskôr osloviť.

Usadiť sa bez lístka a oslovenia vlakvedúceho nie je správny postup, hoci bol dlho tolerovaný.

  • výnimkou sú trate Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Žilina – Rajec, kde nemáme vlakvedúcich a je potrebné nastúpiť do vlaku už s cestovným lístkom, ktorý si po nástupe označíte. Na linke Žilina - Rajec sa označujú integrované cestovné lístky. Na bezplatnú prepravu stačí preukaz,
  • povinnosť vyhľadať vlakvedúceho nemajú seniori nad 70 rokov, osoby s preukazmi ŤZP a ŤZP-S a imobilní cestujúci s vopred objednanou prepravou ani cestujúci, ktorí nastupujú s kočíkom s dieťaťom alebo s bicyklom do priestoru určeného na ich prepravu, na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a na linke Žilina - Rajec je však potrebné zabezpečiť si lístok vopred.

Ak nastupujete v stanici s otvorenou pokladnicou

  • ak vyhľadáte aktívne vlakvedúceho, môžete si lístok zabezpečiť s nižšou prirážkou 1,50 € (alebo lístok na bezplatnú prepravu s nižšou prirážkou 3 €),
  • na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Žilina – Rajec platí opäť odlišný postup - je potrebné mať cestovný lístok zakúpený vopred alebo preukaz na bezplatnú prepravu.

Vo vlakoch ešte bez prirážok ponúkame

  • dopredaj lôžkových a ležadlových lístkov u stevarda partnerskej spoločnosti
  • doplatok do 1. triedy
  • miestenku do prémiového kupé 1plus
  • miestenku do 1. triedy v denných rýchlikoch na trase Bratislava - Žilina - Košice / Humenné a späť
  • cestovné lístky na ďalšiu cestu pre cestujúcich s SMS lístkom počas platnosti
Dátum poslednej aktualizácie: 09.06.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.