Predaj cestovných lístkov vo vlaku

Cestujete vlakom a nestihli ste si zabezpečiť lístok? Alebo by ste chceli prestúpiť z druhej do prvej vozňovej triedy? Na tieto situácie existujú riešenia. Pomôžeme vám zorientovať sa.

Ilustrácie: Jozef Jurko

Ak nastupujete v stanici bez otvorenej pokladnice

  • na väčšine vlakových liniek si môžete zabezpečiť lístok bez akejkoľvek prirážky, je však potrebné aktívne vyhľadať vlakvedúceho:

Takto ÁNO

Takto NIE

Vlakvedúci nebude väčšinou predávať lístok vo dverách, je však potrebné ho čo najskôr osloviť.

Usadiť sa bez lístka a oslovenia vlakvedúceho nie je správny postup, hoci bol dlho tolerovaný.

  • výnimkou sú trate Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Žilina – Rajec, kde nemáme vlakvedúcich a je potrebné nastúpiť do vlaku už s cestovným lístkom, ktorý si po nástupe označíte. Na linke Žilina - Rajec sa označujú integrované cestovné lístky. Na bezplatnú prepravu stačí preukaz,
  • na tratiach Trnava - Kúty, Čadca - Makov a Humenné - Stakčín si môžete lístok bez prirážky zabezpečiť len po nástupe do vozňa označeného oranžovou nálepkou Predaj cestovných lístkov (kliknutím zobrazíte ďalšie informácie),
  • aj na ďalších tratiach sa pre nastavenie obehov súprav môžete niekedy stretnúť s oranžovými nálepkami Predaj cestovných lístkov. Nemusíte sa nálepkami riadiť, ak však do takéhoto vozňa nastúpite, nie je potrebné aktívne vyhľadať vlakvedúceho,
  • povinnosť vyhľadať vlakvedúceho nemajú seniori nad 70 rokov, osoby s preukazmi ŤZP a ŤZP-S a imobilní cestujúci s vopred objednanou prepravou ani cestujúci, ktorí nastupujú s kočíkom s dieťaťom alebo s bicyklom do priestoru určeného na ich prepravu, na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a na linke Žilina - Rajec je však potrebné zabezpečiť si lístok vopred.

Ak nastupujete v stanici s otvorenou pokladnicou

  • pravidlá sú podobné ako pri nástupe v stanici bez otvorenej pokladnice. Ak vyhľadáte aktívne vlakvedúceho alebo nastúpite do vozňa označeného oranžovou nálepkou Predaj cestovných lístkov, môžete si lístok zabezpečiť s nižšou prirážkou 1,50 € (alebo lístok na bezplatnú prepravu s nižšou prirážkou 3 €),
  • na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Žilina – Rajec platí opäť odlišný postup - je potrebné mať cestovný lístok zakúpený vopred alebo preukaz na bezplatnú prepravu,
  • na tratiach Trnava - Kúty, Čadca - Makov a Humenné - Stakčín si môžete lístok s nižšou prirážkou zabezpečiť po nástupe do vozňa označeného oranžovou nálepkou Predaj cestovných lístkov.

Vo vlakoch ešte bez prirážok ponúkame

Dátum poslednej aktualizácie: 17.08.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.