PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV VO VLAKU

 • Cestujete vlakom a nestihli ste si zabezpečiť lístok?

 • Alebo by ste chceli prestúpiť z druhej do prvej vozňovej triedy?

 • Na tieto situácie existujú riešenia. Pomôžeme vám zorientovať sa.

Ak nastupujete v stanici bez otvorenej pokladnice

 • na väčšine vlakových liniek si môžete zabezpečiť lístok bez akejkoľvek prirážky, je však potrebné aktívne vyhľadať vlakvedúceho:

Takto ÁNO

Takto NIE

Vlakvedúci nebude väčšinou predávať lístok vo dverách,
je však potrebné ho čo najskôr osloviť.

Usadiť sa bez lístka a oslovenia vlakvedúceho
nie je správny postup, hoci bol dlho tolerovaný.

Ilustrácie: Jozef Jurko

Ak nastupujete v stanici s otvorenou pokladnicou

 • ak vyhľadáte aktívne vlakvedúceho, môžete si lístok zabezpečiť s nižšou prirážkou 1,50 € (alebo lístok na bezplatnú prepravu s nižšou prirážkou 3 €),
 • na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice, Žilina – Rajec a Bratislava-Petržalka - Rusovce platí opäť odlišný postup - je potrebné mať cestovný lístok zakúpený vopred alebo (v Tatrách a na linke Žilina - Rajec) mať preukaz na bezplatnú prepravu.

Vo vlakoch ešte bez prirážok ponúkame

 • dopredaj lôžkových a ležadlových lístkov u stevarda partnerskej spoločnosti
 • doplatok do 1. triedy
 • miestenku do prémiového kupé 1plus
 • miestenku do 1. triedy v denných rýchlikoch na trase Bratislava - Žilina - Košice / Humenné a späť
 • cestovné lístky na ďalšiu cestu pre cestujúcich s SMS lístkom počas platnosti

Ak cestujete vlakom bez sprevádzajúceho personálu

 • Na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Žilina – Rajec, a v úseku Rusovce - Bratislava-Petržalka nemáme vo vlakoch vlakvedúcich, je preto potrebné nastúpiť do vlaku už s cestovným lístkom, ktorý si po nástupe označíte. Na linke Žilina - Rajec sa označujú integrované cestovné lístky. Na bezplatnú prepravu v Tatrách a na úseku Žilina - Rajec stačí preukaz,
 • na linke Rusovce - Bratislava-Petržalka sa označujú jednorazové lístky ZSSK a IDS BK u rušňovodiča, a to iba pri ceste z Rusoviec smerom do Petržalky,
 • povinnosť vyhľadať vlakvedúceho nemajú seniori nad 70 rokov, osoby s preukazmi ŤZP a ŤZP-S a imobilní cestujúci s vopred objednanou prepravou ani cestujúci, ktorí nastupujú s kočíkom s dieťaťom alebo s bicyklom do priestoru určeného na ich prepravu, na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice, na linke Žilina - Rajec a Rusovce - Bratislava-Petržalka je však potrebné zabezpečiť si lístok vopred.
 • Od 9. 12. 2018 budú bez sprevádzajúceho personálu premávať aj vlaky na tratiach 113 Zohor – Záhorská Ves a späť, 114 Kúty – Skalica na Slovensku a späť
  • na tratiach naďalej platia prepravné podmienky a tarifa uvedená v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK),
  • na trati Zohor – Záhorská Ves, zaradenej do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), naďalej platia aj prepravné podmienky a tarifa IDS BK,
  • cestujúci je povinný nastúpiť s cestovným lístkom a tento bezprostredne po nástupe označiť v označovači (okrem lístkov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu ZSSK, mobilnej aplikácie ZSSK „Ideme vlakom“ a SMS lístka ZSSK), pričom cestovný lístok je platný až po riadnom označení v označovači,
  • v prípade, ak cestujúci nastupuje na zastávke bez otvorenej osobnej pokladnice a nemá zakúpený cestovný lístok, zakúpi si cestovný lístok u rušňovodiča vlaku počas pobytu vlaku na zastávke,
  • výnimkou sú cestovné lístky na bezplatnú prepravu, ktoré rušňovodič nevydáva – cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu sa preukáže pri kontrole iba preukazom na bezplatnú prepravu,
  • cestujúci sa v prestupnom vlaku preukáže cestovným lístkom vydaným na trati č. 113, resp. 114 a na základe toho (v prípade, že mu bol vydaný cestovný lístok iba po prestupnú stanicu, resp. cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu) si u sprevádzajúceho personálu zakúpi nadväzný cestovný lístok.
^ Hore