Služby v rýchlikoch Bratislava - Žilina - Košice

V denných rýchlikoch na trase Bratislava – Žilina – Košice ponúkame služby v 1. triede za znížené cestovné na dlhšie vzdialenosti. Vo vybraných vlakoch môžete vyskúšať prémiové kupé 1 plus.

prémiové kupé 1 plus

Cestovné Bratislava - Košice

28,40 €

(cestovné 23,40 € + miestenka 5 €, výhodnejšiu cenu získate so zákazníckymi ponukami ZSSK)

 

Prémiové kupé 1 plus ponúkame vo vybraných vlakoch. Bližšiu informáciu otvoríte kliknutím.

*Noviny z technických príčin nie sú k dispozícii vo vlaku R 600 (odchod 4:07 h z Košíc do Bratislavy) v úseku Košice – Žilina.

1. trieda

Miesta na sedenie v 1. triede ponúkame vo vybraných vlakoch aj v kupé. Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii.

*Noviny z technických príčin nie sú k dispozícii vo vlaku R 600 (odchod 4:07 z Košíc do Bratislavy) v úseku Košice – Žilina.

Cestovné Bratislava - Košice:

23,40 €

(možnosť miestenky v cene, výhodnejšie cestovné získate so zákazníckymi ponukami ZSSK)

 

Služby v 1. triede ponúkame vo všetkých denných vlakoch kategórie rýchlik na trase Bratislava – Žilina – Košice (R 600 - 613, R 16613). V regionálnych rýchlikoch (RR) ani posilových rýchlikoch nie sú tieto služby ponúkané.

2. trieda - detské kupé

 • zapožičanie hracích figúrok a kociek (v každom kupé s miestami 41 až 86 sa nachádza jeden stolík s plánom hry Človeče nehnevaj sa)
 • oddielové usporiadanie
 • bezplatné WiFi pripojenie k internetu
 • elektrické zásuvky pri vybraných sedadlách
 • rozkladacie stolíky s herným plánom a obrázky zvieratiek na skle v kupé (miesta 41-86)
 • vozeň pre cestujúcich so zdravotným postihnutím – vyhradený oddiel a prispôsobená toaleta
 • pojazdná úschovňa batožín (možnosť uložiť si batožinu alebo kočík)
 • stojany na bicykle
 • obsluha mobilbarom (podľa možností)
 • cielená rezervácia miesta (dostupné v pokladniciach s KVC)

Služby ponúkame vo všetkých denných vlakoch kategórie rýchlik na trase Bratislava – Žilina – Košice (R 600 - 613, R 16613). V posilových ani regionálnych rýchlikoch nie sú tieto služby ponúkané.

2. trieda

Fotografie ďalších typov vozňov 2. triedy v rýchlikoch Bratislava - Žilina - Košice nájdete vo fotogalérii.

 • veľkopriestorové alebo oddielové usporiadanie
 • bezplatné WiFi pripojenie k internetu vo vybraných vozňoch (možnosť kúpiť si do týchto vozňov miestenku)
 • elektrické zásuvky pri vybraných sedadlách
 • vozeň pre cestujúcich so zdravotným postihnutím – vyhradený oddiel a prispôsobená toaleta
 • stojany na bicykle
 • cielená rezervácia miesta (dostupné v pokladniciach s KVC do vozňov č. 3 a 4)
 • obsluha mobilbarom (podľa možností)

Vozne 2. triedy v rýchlikoch na trase Bratislava - Košice sú klimatizované. V prípade údržby či opráv môže byť vozeň nahradený iným typom vozňa.

Cestovné Bratislava - Košice:

18,76 €

(možnosť miestenky v cene, výhodnejšie cestovné získate so zákazníckymi ponukami ZSSK, možnosť využitia bezplatnej prepravy pre deti, študentov a seniorov)

 

Vo vlakoch na trase Bratislava - Žilina - Košice sú radené reštauračné vozne. Kliknite na viac informácií.
Ponúkame tiež možnosť prepravy bicyklov v pojazdnej úschovni batožín - odporúčame rezerváciu.

Služby sú dostupné podľa prevádzkových a technických možností. Neposkytnutím nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného (ani jeho časti) ani sumy zaplatenej za miestenku.

Prevádzkovanie vlakov kategórie R 6xx
na trati Bratislava – Žilina – Košice a späť
certifikované spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.
podľa normy ISO 9001: 2015

 

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.