Služby na trase Bratislava - Žilina - Košice

V denných vlakoch na trase Bratislava – Žilina – Košice ponúkame služby v 1. triede za znížené cestovné na dlhšie vzdialenosti. Vo vybraných vlakoch môžete vyskúšať prémiové kupé 1 plus.

prémiové kupé 1 plus

V cene lístka a miestenky

Poskytujeme

 • dostupná denná tlač*
 • 4 miesta v oddieli
 • kožené polohovateľné sedadlá
 • rozkladacie stolíky
 • elektrické zásuvky pre každé sedadlo
 • individuálne osvetlenie
 • bezplatné WiFi pripojenie k internetu

Cestovné Bratislava - Košice

28,40 €

(cestovné 23,40 € + miestenka 5 €, výhodnejšiu cenu získate so zákazníckymi ponukami ZSSK)

 

Prémiové kupé 1 plus ponúkame vo vybraných vlakoch. Bližšiu informáciu otvoríte kliknutím.

*Noviny z technických príčin nie sú k dispozícii vo vlaku R 600 (odchod 4.08 h z Košíc do Bratislavy) v úseku Košice – Žilina.

1. trieda

Miesta na sedenie v 1. triede ponúkame vo vybraných vlakoch aj v kupé. Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii.

V cene lístka

Poskytujeme

 • denná tlač* (dostupná vo vozni)
 • veľkopriestorové aj oddielové usporiadanie
 • polohovateľné sedadlá
 • rozkladacie stolíky
 • elektrické zásuvky pre každé sedadlo
 • individuálne osvetlenie
 • bezplatné WiFi pripojenie k internetu

*Noviny z technických príčin nie sú k dispozícii vo vlaku R 600 (odchod 4.08 h z Košíc do Bratislavy) v úseku Košice – Žilina.

Cestovné Bratislava - Košice:

23,40 €

(možnosť miestenky v cene, výhodnejšie cestovné získate so zákazníckymi ponukami ZSSK)

 

Služby v 1. triede ponúkame vo všetkých denných vlakoch kategórie rýchlik na trase Bratislava – Žilina – Košice (R 600 - 613, R 16613). Ponuka platí aj v posilových vlakoch R 15711 a 17612 Šarišan a R 15713 a 17610 Chopok s výnimkou rezervácie miesta podľa smeru jazdy. V regionálnych rýchlikoch (RR) nie sú tieto služby ponúkané.

2. trieda

Fotografie ďalších typov vozňov 2. triedy v rýchlikoch Bratislava - Žilina - Košice nájdete vo fotogalérii.

V cene lístka:

 • cielená rezervácia miesta (dostupné v pokladniciach s KVC do vozňov č. 3 a 4, pripravujeme pri nákupe cez internet)
 • obsluha mobilbarom (podľa možností)

Pohodlie vo vozni:

 • veľkopriestorové alebo oddielové usporiadanie
 • bezplatné WiFi pripojenie k internetu vo vybraných vozňoch (možnosť kúpiť si do týchto vozňov miestenku)
 • elektrické zásuvky pri vybraných sedadlách
 • vozeň pre cestujúcich so zdravotným postihnutím – vyhradený oddiel a prispôsobená toaleta
 • stojany na bicykle

Vozne 2. triedy v rýchlikoch na trase Bratislava - Košice sú klimatizované. Výnimkou sú len vybrané vozne 2. triedy v posilových rýchlikoch R 15711/17612 Šarišan a R 15713/17610 Chopok. Neklimatizované vozne sú zaraďované v smere do Bratislavy na konci vlaku a v smere na východ Slovenska na začiatku vlaku. V prípade údržby či opráv môže byť vozeň nahradený iným typom vozňa.

Cestovné Bratislava - Košice:

18,76 €

(možnosť miestenky v cene, výhodnejšie cestovné získate so zákazníckymi ponukami ZSSK, možnosť využitia bezplatnej prepravy pre deti, študentov a seniorov)

 

Vo vlakoch na trase Bratislava - Žilina - Košice sú radené reštauračné vozne. Kliknite na viac informácií.
Ponúkame tiež možnosť prepravy bicyklov v pojazdnej úschovni batožín - odporúčame rezerváciu.

Neposkytnutím doplnkových služieb nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného (ani jeho časti) ani sumy zaplatenej za miestenku.

Fotogaléria

Prevádzkovanie vlakov kategórie R 6xx
na trati Bratislava – Žilina – Košice a späť
certifikované spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.
podľa normy ISO 9001: 2015

 

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.