názov
predajného miesta

pokladnica
otvorená 
v čase

trať - trate
predajného miesta

služby

poznámky

Sabinov

Po-Pia:
04:10-09:20
10:10-13:45
13:55-18:45
19:15-20:45
So:
04:50-07:05
08:15-09:20
10:10-12:45
12:55-16:45
17:55-18:45
19:15-20:45
Ne:
04:50-07:05
08:15-09:20
10:10-12:45
12:55-18:45
19:15-20:45

188

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov
Predaj žrebov Niké , možnosť platby kartou, vybavovanie preukazov na zľavu cestovného.

 

Sedliacka Dubová

neobsadená 

181

Sekule

Po-Pi:
03:55-10:00
10:30-13:30
13:45-15:45
So:
05:30-10:00
10:30-13:15
Ne:
12:30-16:00
16:30-18:45

110

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom, predaj žrebov NIKÉ

Senec

Po-Pi
04:50-10:35
11:05-13:40
13:55-17:35
So
07:10-12:30
13:00-14:30
15:00-16:25
Ne
11:00-12:30
13:00-14:30
15:00-18:25

130

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov

Predaj doplnkového tovaru a žrebov Niké. Vydávanie  „Potvrdenia o výške cestovného“

Senica

Po-Pi:
04:35-07:30
09:35-11:00
11:30-14:10
14:40-15:10
15:25-18:10
So:
07:05-07:30
09:35-11:00
11:30-14:10
14:40-16:10
Ne:
09:40-11:00
11:30-14:10
14:40-18:10

116

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. Predaj žrebov Niké.

Sereď

*Po-Pi:
04:50-09:45
10:15-11:45
12:15-14:00
14:15-15:55
So:
05:50-09:45
10:15-11:45
12:15-14:55
Ne:
05:50-09:45
10:15-11:45
12:15-14:00
14:15-16:55

133

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov
Predaj žrebov Niké.

*25.03.2018
06:35-09:45
10:15-11:45
12:15-16:55

Sibír

neobsadená 

183

možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice

Skalica na Slovensku

po
04:05-19:00
ut-pi
03:55-19:00
so–ne, sviatok
05:50-20:10

114

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. Z dôvodu dopravných úkonov 5 minút pred skutočným odchodom vlaku sa cestovné lístky nevydávajú

 

Skalité

Po-Pia:
03.50-07.10 12.50-13.15 14.45-17.15
So,Ne,sviatok: zatvorené

129

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky a medzinárodné cestovné lístky ZSSK-ČD a do Poľska, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD a malého pohraničného styku s Poľskom, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS a manuálnym medzinárodným lístkom vybraných relácií pre CityStar ZSSK – ČD 

Skalité – Kudlov

neobsadená

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Skalité – Serafínov

neobsadená

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Skalité pod Poľanou

neobsadená 

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Skalité zastávka

neobsadená 

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Sklené pri Handlovej

po-ne 

03:50-23:00 

145

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Sládkovičovo

*Po-Pi
04:50-09:10
09:25-11:10
11:40-17:10
So
07:20-08:10
09:30-10:15
11:25-12:20
13:20-14:15
15:20-16:10
Ne
11:20-12:20
13:20-14:15
15:20-18:10

130

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov
Predaj žrebov Niké.

*10.03.2018
zatvorené

Slaná Lehota

neobsadená

162

Slanec

po-ne
00:00-24:00

190

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Slepčany

neobsadená 

151

Sliač kúpele

Po-Pi
00:00-05:00
05:00-09:15
09:45-11:25
11:40-13:25
13:40-17:25
18:50-24:00
So:
00:00-06:10
06:30-09:15
09:45-17:25
18:50-24:00
Ne:
00:00-06:10
08:30-13:25
13:55-16:15
16:30-19:25
19:25-24:00
v časoch vyznačených kurzívou je možný len predaj vnútroštátnych dokladov bez platby kartou, overovania preukazov na zľavu cestovného a predaja žrebov NIKÉ

170

Stanica je vybavená systémom KVC - predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, rezervácia a predaj miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, možnosť platby kartou, vybavovanie preukazov na zľavu cestovného.

 

 

Slovenská Ľupča

po-ne nepretržite 

172

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, predaj CL zabezpečuje zmluvný predajca, pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného

Slovenská Ľupča – Príboj

neobsadená 

172

Slovenské Nové Mesto

neobsadená

190

Smižany

Po-Pi
04:30-09:10
10:40-11:10
11:55-17:10
So,Ne,Sv
06:40-09:10
10:40-11:10
11:40-17:10

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Smolenice

neobsadená

116

Snina

neobsadená

196

Snina mesto

Po-Pia,Ne:
04:20-11:20
12:05-15:20
15:25-19:30
20:00-21:20
So:
04:20-10:45
10:50–15:20
16:05–21:20

196

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov

Úschova batožín. Predaj doplnkového tovaru a žrebov Niké. Vydávanie „Potvrdenia o výške cestovného.“

 

 

 

Snina predmestie

neobsadená

196

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Soblahov

neobsadená 

143

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Sološnica

neobsadená, sezónna doprava

112

Soľ

neobsadená

193

Somotor

neobsadená

190

Spišská Belá zastávka

po-ne:
05:10-22:40

185

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Spišská Nová Ves

Po-Ne:
03.00-01.00

180

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov,

Stanica s
výpravným
oprávnením
pre podávanie
zásielok KURIÉR,
predaj doplnkových predmetov a cestovných poriadkov, predaj žrebov NIKÉ

Spišské Tomášovce

Po-Pi
04:35-09:05
10:45-11:05
11:35-14:05
So,Ne,Sv
zatvorená

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Spišské Vlachy

Po-Ut
04:15-12:25
13:10-15:20
St-Pi
04:55-12:25
12:55-15:20
So,Sv
05:35-12:25
12:55-13:40
Ne
08:10-12:25
13:10-19:35

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Spišský Štiavnik

neobsadená 

180

Stakčín

Po-Ne:
04:00-22:40

196

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Stanča

neobsadená 

191

Stankovany

*Po-Pi:
04:15-07:35
09:10-11:30
12:00-13:13
14:14-14:40
So:
zatvorené
Ne a Sv:
12:00-14:40
15:10-16:40

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Predaj žrebov Niké.

*23.03.2018
zatvorené

Stará Lesná

neobsadená 

184

možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice

Stará Ľubovňa

po-pi
05:40-08:15
09:00-15:00
15:30-18:05
so-ne
04:30-10:10
12:45-15:00
15:30-18:05

185

V po-pi v čase 05:40-08:15,09:00-15:00,15:30-18:05 a v so a ne v čase 12:45-15:00,15:30-18:05 má stanica oprávnenie vydávať vnútroštátne a medzinárodné cestovné lístky systémom iKVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave. V so-ne v čase  04:30-10:10  má stanica oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky. Predaj žrebov NIKÉ. Úschovňa batožín.

 

Stará Turá

*po-pi
05:30-10:20
11:21-11:50
12:35-16:20
so
06:55-10:20
11:05-12:20
13:25-18:20
ne
08:00-12:20
13:25-14:40
15:25-20:25

121

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS
Predaj žrebov Niké.

*23.03.2018
05:45-10:20
11:21-11:50
12:35-16:20

Stará Voda

neobsadená 

173

Starý Smokovec

po-ne
06:40-12:05
12:35-16:05
16:20-19:05

183,184

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov 

možnosť
zakúpenia
cest. lístka u zmluvného
predajcu mimo stanice, poistenie Union, predaj cestovných poriadkov, predaj žrebov NIKÉ, v stanici
je umiestnený stacionárny predajný automat

Staškov

neobsadená 

128

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Staškov zastávka

neobsadená 

128

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Stožok

po-ne nepretržite 

160

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

pokladnica nevybavuje preukazy
na zľavu
cestovného

Stratená

neobsadená 

173

Strážky zastávka

neobsadená 

185

Strážske

*Po–Št:
05:05–07:55
09:25–12:30
13:15–17:40
Pi, So:
zatvorené
Ne:
11:20–16:25
17:26-18:35
19:05–22:05

191, 193

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky; možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej preprave, stanica má oprávnenie na predaj medzinárodných cestovných lístkov ZSSK-ČD, ZSSK-ÖBB

Predaj žrebov NIKÉ.

*02.04.2018
11:20-16:25
17:26-18:35
19:05-22:05

Streda nad Bodrogom

*nepretržite

190

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
Predaj žrebov NIKÉ.

*zatvorená 
Po-Pia:
04:50-05:05
09:23-10:24
11:23-12:24
13:25-14:10
15:45-16:05
18:35-20:05
So:
05:50-06:10
07:45-08:05
09:23-10:24
10:45-11:15
14:35-14:51
Ne,Sv:
05:50-06:10
07:45-08:05
08:25-10:14
11:23-12:24
13:25-14:10
18:35-20:05

Strekov

po – ne
04:25-19:40

130

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Strelenka

neobsadená

125

Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS.

Studený Potok

neobsadená

185

Sučany

*Po,Ut,Pia:
04:30-09:10
10:40-11:10
11:55-12:10
12:40-16:35
Str., Št:
04:30-09:10
10:40-11:10
11:55-12:10
12:40-15:10
So,sv.:
06:50-07:40
08:40-09:10
10:40-11:10
11:40-13:10
14:40-15:10
Ne:
zatvorené

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky 

Predaj žrebov NIKÉ.

Pokladnica nevybavuje preukazy
na zľavu cestovného.

*zmena otváracích hodín od 08.03.2018:
Po,Ut:
04:30-11:10
11:55-12:10
12:40-16:10
Str., Št:
05:15-11:10
11:40-12:10
12:40-15:10
Pia:
05:15-11:10
11:55-12:10
12:40-16:10
So,sv.:
06:50-07:40
08:40-09:10
10:40-11:10
11:40-13:10
14:40-15:10
Ne:
zatvorené

Sukov

neobsadená 

191

Svätý Jur

neobsadená 

120

Svinná

neobsadená 

143

Svit

neobsadená

180

Svrčinovec

*Po-Pia:
05:10-13:30
So,Ne,sv.:
zatvorené

129

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, manuálne medzinárodné lístky vybraných relácií pre CityStar ZSSK – ČD, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

*21.03.2018
05:10-12:00

Svrčinovec zastávka

neobsadená 

127

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Sykavka

neobsadená 

173

^ Hore