Predajné miesta – pokladnice

názov
predajného miesta

pokladnica
otvorená 
v čase

trať - trate
predajného miesta

služby

poznámky

Sabinov

Po-Pia:
04:10-09:20
10:10-13:45
13:55-18:45
19:15-20:45
So:
04:50-07:05
08:15-09:20
10:10-12:45
12:55-16:45
17:55-18:45
19:15-20:45
Ne:
04:50-07:05
08:15-09:20
10:10-12:45
12:55-18:45
19:15-20:45

188

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov
Predaj žrebov Niké , možnosť platby kartou, vybavovanie preukazov na zľavu cestovného.

 

Sedliacka Dubová

neobsadená 

181

Sekule

Po-Pi:
03:55-10:00
10:30-13:30
13:45-15:45
So:
05:30-10:00
10:30-13:15
Ne:
12:30-16:00
16:30-18:45

110

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom, predaj žrebov NIKÉ

 

Senec

Po-Pi
04:50-10:35
11:05-13:40
13:55-17:35
So
09:00-12:30
13:00-14:30
15:00-16:25
Ne
11:00-12:30
13:00-14:30
15:00-18:25

130

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov

Predaj doplnkového tovaru a žrebov Niké. Vydávanie  „Potvrdenia o výške cestovného“Senica

Po-Pi:
04:35-07:30
09:35-11:00
11:30-14:10
14:40-15:10
15:25-18:10
So:
07:05-07:30
09:35-11:00
11:30-14:10
14:40-16:10
Ne:
09:40-11:00
11:30-14:10
14:40-18:10

116

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. Predaj žrebov Niké.

 

Sereď

*Po-Pi:
04:50-09:45
10:15-12:00
12:30-14:00
14:15-15:55
So:
05:50-09:45
10:15-12:00
12:30-14:55
Ne:
05:50-09:45
10:15-12:00
12:30-14:00
14:15-16:55

133

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov
Predaj žrebov Niké.

*22.09.2018
06:35-09:45
10:15-12:00
12:30-14:55

 

23.09.2018
06:35-09:45
10:15-12:00
12:30-16:55

Sibír

neobsadená 

183

možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice

Skalica na Slovensku

po
04:05-19:00
ut-pi
03:55-19:00
so–ne, sviatok
05:50-20:10

114

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. Z dôvodu dopravných úkonov 5 minút pred skutočným odchodom vlaku sa cestovné lístky nevydávajú

 

Skalité

Po-Pia:
03:50-07:10
12:50-13:15
14:45-17:15
So,Ne,sviatok:
zatvorené

129

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky a medzinárodné cestovné lístky ZSSK-ČD a do Poľska, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD a malého pohraničného styku s Poľskom, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, predaj žrebov NIKÉ

 

Skalité – Kudlov

neobsadená

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Skalité – Serafínov

neobsadená

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Skalité pod Poľanou

neobsadená 

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Skalité zastávka

neobsadená 

129

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Sklené pri Handlovej

po-ne 

03:50-23:00 

145

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Sládkovičovo

Po-Pi
04:50-09:10
09:25-11:10
11:40-17:10
So
07:20-08:10
09:30-10:15
11:25-12:20
13:20-14:15
15:20-16:10
Ne
11:20-12:20
13:20-14:15
15:20-18:10

130

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov
Predaj žrebov Niké.

 

 

Slaná Lehota

neobsadená

162

Slanec

po-ne
00:00-24:00

190

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Slepčany

neobsadená 

151

Sliač kúpele

Po-Pi
00:00-05:00
05:00-09:15
09:45-11:25
11:40-13:25
13:40-17:25
18:50-24:00
So:
00:00-06:10
06:30-09:15
09:45-17:25
18:50-24:00
Ne:
00:00-06:10
08:30-13:25
13:55-16:15
16:30-19:25
19:25-24:00
v časoch vyznačených kurzívou je možný len predaj vnútroštátnych dokladov bez platby kartou, overovania preukazov na zľavu cestovného a predaja žrebov NIKÉ

170

Stanica je vybavená systémom KVC - predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, rezervácia a predaj miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, možnosť platby kartou, vybavovanie preukazov na zľavu cestovného.

 

 

Slovenská Ľupča

po-ne nepretržite 

172

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, predaj CL zabezpečuje zmluvný predajca, pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného

Slovenská Ľupča – Príboj

neobsadená 

172

Slovenské Nové Mesto

neobsadená

190

Smižany

Po-Pi
04:30-09:10
10:40-11:10
11:55-17:10
So,Ne,Sv
06:40-09:10
10:40-11:10
11:40-17:10

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Smolenice

neobsadená

116

Snina

neobsadená

196

Snina mesto

Po-Pia,Ne:
04:20-11:20
12:05-15:20
15:25-19:30
20:00-21:20
So:
04:20-10:45
10:50–15:20
16:05–21:20

196

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov

Úschova batožín. Predaj doplnkového tovaru a žrebov Niké. Vydávanie „Potvrdenia o výške cestovného.“

 

 

 

Snina predmestie

neobsadená

196

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Soblahov

neobsadená 

143

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Sološnica

neobsadená, sezónna doprava

112

Soľ

neobsadená

193

Somotor

neobsadená

190

Spišská Belá zastávka

po-ne:
05:10-22:40

185

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Spišská Nová Ves

Po-Ne:
03.00-01.00

180

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov,

Stanica s
výpravným
oprávnením
pre podávanie
zásielok KURIÉR,
predaj doplnkových predmetov a cestovných poriadkov, predaj žrebov NIKÉ

Spišské Tomášovce

Po-Pi
04:35-09:05
10:45-11:05
11:35-14:05
So,Ne,Sv
zatvorená

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Spišské Vlachy

Po-Ut
04:15-12:25
13:10-15:20
St-Pi
04:55-12:25
12:55-15:20
So,Sv
05:35-12:25
12:55-13:40
Ne
08:10-12:25
13:10-19:35

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Spišský Štiavnik

neobsadená 

180

Stakčín

Po-Ne:
04:00-22:40

196

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Stanča

neobsadená 

191

Stankovany

*Po-Pi:
04:15-07:35
09:10-11:30
12:00-13:13
14:14-14:40
So:
zatvorené
Ne a Sv:
12:00-14:40
15:10-16:40

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Predaj žrebov Niké.

*14., 21., 23.09.2018
zatvorené

Stará Lesná

neobsadená 

184

možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice

Stará Ľubovňa

po-pi
05:40-08:15
09:00-15:00
15:30-18:05
so-ne
04:30-10:10
12:45-15:00
15:30-18:05

185

V po-pi v čase 05:40-08:15,09:00-15:00,15:30-18:05 a v so a ne v čase 12:45-15:00,15:30-18:05 má stanica oprávnenie vydávať vnútroštátne a medzinárodné cestovné lístky systémom iKVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave. V so-ne v čase  04:30-10:10  má stanica oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky. Predaj žrebov NIKÉ. Úschovňa batožín.

 

Stará Turá

po-pi
05:30-10:20
11:21-11:50
12:35-16:20
so
06:55-10:20
11:05-12:20
13:25-18:20
ne
08:00-12:20
13:25-14:40
15:25-20:25

121

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS
Predaj žrebov Niké.

 

Stará Voda

neobsadená 

173

Starý Smokovec

*po-ne
06:20-12:05
12:35-14:05
14:15-16:05
16:20-18:05
18:20-21:05

183,184

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov 

*zmena otváracích hodín od 01.10.2018:
po-ne
06:40-12:05
12:35-16:05
16:20-19:05

 

 

možnosť 
zakúpenia
cest. lístka u zmluvného
predajcu mimo stanice, poistenie Union, predaj cestovných poriadkov, predaj žrebov NIKÉ, v stanici
je umiestnený stacionárny predajný automat

Staškov

neobsadená 

128

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Staškov zastávka

neobsadená 

128

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Stožok

po-ne nepretržite 

160

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

pokladnica nevybavuje preukazy
na zľavu
cestovného

Stratená

neobsadená 

173

Strážky zastávka

neobsadená 

185

Strážske

Po–Št:
05:05–07:55
09:25–12:30
13:15–17:40
Pi, So:
zatvorené
Ne:
11:20–16:25
17:26-18:35
19:05–22:05

191, 193

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky; možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej preprave, stanica má oprávnenie na predaj medzinárodných cestovných lístkov ZSSK-ČD, ZSSK-ÖBB

Predaj žrebov NIKÉ.

 

Streda nad Bodrogom

*nepretržite

190

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
Predaj žrebov NIKÉ.

*zatvorená 
Po-Pia:
04:50-05:05
09:23-10:24
11:23-12:24
13:25-14:10
15:45-16:05
18:35-20:05
So:
05:50-06:10
07:45-08:05
09:23-10:24
10:45-11:15
14:35-14:51
Ne,Sv:
05:50-06:10
07:45-08:05
08:25-10:14
11:23-12:24
13:25-14:10
18:35-20:05

Strekov

po – ne
04:25-19:40

130

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Strelenka

neobsadená

125

Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS.

Studený Potok

neobsadená

185

Sučany

Po,Ut:
04:30-11:10
11:55-12:10
12:40-16:10
Str., Št:
05:15-11:10
11:40-12:10
12:40-15:10
Pia:
05:15-11:10
11:55-12:10
12:40-16:10
So,sv.:
06:50-07:40
08:40-09:10
10:40-11:10
11:40-13:10
14:40-15:10
Ne:
zatvorené

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky 

Predaj žrebov NIKÉ.

Pokladnica nevybavuje preukazy
na zľavu cestovného.

 

Sukov

neobsadená 

191

Svätý Jur

neobsadená 

120

Svinná

neobsadená 

143

Svit

neobsadená

180

Svrčinovec

Po-Pia:
05:10-13:30
So,Ne,sv.:
zatvorené

129

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, manuálne medzinárodné lístky vybraných relácií pre CityStar ZSSK – ČD, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

 

Svrčinovec zastávka

neobsadená 

127

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Sykavka

neobsadená 

173

^ Hore