názov
predajného miesta

pokladnica
otvorená
v čase

trať - trate
predajného miesta

služby

poznámky

Radava

neobsadená

150

Radvaň

po-ne
nepretržite

170

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Radvaň nad Laborcom

nepretržite

191

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Rajec

predajný
automat
ŽRIDS

126

stanica obsadená predajným automatom

Rajecké Teplice

predajný
automat
ŽRIDS

126

stanica obsadená predajným automatom

Raková

neobsadená

128

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Rakovec

neobsadená

173

Raslavice

Po-Ne:
03:40-23:50

194

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne CL. Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.

Predaj CL zabezpečuje zmluvný predajca.

Ráztočno

neobsadená

145

Reca

neobsadená

130

Remäta

neobsadená

145

Richnava

Po-Pi
04:25-09:45
11:30-12:20
12:50-13:50
So,Ne,Sv
zatvorené

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Rimavská Baňa

neobsadená

174

Rimavská Píla

neobsadená

174

Rimavská Sobota

po 
04:00-10:20
10:50-16:20
16:35-18:30
19:00-21:05 
ut-pi
04:00-08:00
08:05-10:20
10:50-16:20
16:35-18:30
19:00-21:05
so-ne
05:35-08:00
08:05-09:10
10:15-13:15
14:00-18:30
19:00-20:20

174

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, možnosť platby kartou, vybavovanie preukazov na zľavu cestovného, predaj žrebov NIKÉ

 

Rimavské Brezovo

neobsadená

174

Rimavské Janovce

neobsadená

174

Rimavské Janovce obec

neobsadená

174

Rimavské Zalužany

neobsadená

174

Rišňovce

neobsadená

141

Rohožník

neobsadená, sezónna doprava

112

Rožkovany

Po-Pia:
04:45-06:50
08:45-09:05
So, Ne, Sv:
zatvorené

188

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného,
predaj CL zabezpečuje zmluvný predajca

 

Rožňava

Po-So:
05:35-06:45
08:20-10:35
11:50-17:40
Ne:
09:10-10:35
12:55-17:40

160

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov

Predaj
žrebov
Niké

 

Rudina

po-pi
04:40-14:30
so,ne,sv
zatvorené

127

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS, zmluvný predajca cestovných dokladov

 

 

 

 

Rudno nad Hronom

neobsadená

150

Ruskov

po-ne nepretržite

190

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Ruskovce

neobsadená

143

Rusovce

*neobsadená

132

*od 01.03.2018 stanica obsadená predajným automatom

Ružín

neobsadená

180

Ružomberok

Po-Ne a +
00:00-00:35
01:43-02:10
03:12-03:40
03:55-23:15
23:45-24:00

180

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov. Predaj žrebov Niké, doplnkového tovaru, vydávanie potvrdenia o výške cestovného. Podávanie vnútroštátnych zásielok KURIÉR. Úschovňa batožín.

 

Ružomberok – Rybárpole

*Prac. dni
05:10-07:50
09:10-10:20
11:30-13:00
13:30-15:20

180


stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, predaj žrebov Niké

*27. - 29.03.2018
zatvorené

Rybany

neobsadená

143

^ Hore