Predajné miesta – pokladnice

názov
predajného miesta

pokladnica
otvorená 
v čase

trať - trate
predajného miesta

služby

poznámky

Palárikovo

Po, št
03:00-08:35
09:05-10:30
11:00-00:35
Ut,st,pi
03:00-10:30
11:00-00:35
So-Ne
03:00-00:35

130


stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Paprad

neobsadená 

121

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Párnica

Po-Ne:
03:30-22:10

181

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, zmluvný predajca ŽSR

 

Partizánske

Po:
04:35-10:15
11:00-17:10
Ut-Pia:
04:50-10:15
11:00-17:10
So,+:
04:50-07:30
08:35-10:15
10:45-12:00
Ne, 2.4.: 
12:30-18:15
18:45-19:10

140

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, predaj žrebov NIKÉ

 

 

Partizánske zastávka

neobsadená

140

Pastovce

neobsadená 

153

Pavlovce

neobsadená 

193

Pečovská Nová Ves

neobsadená

188

 

Pekná Vyhliadka

neobsadená 

184

možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice 

Pernek pri Zohore

neobsadená, sezónna doprava

112

Petrovce nad Laborcom

neobsadená 

191

Pezinok

*Po-Pi:
05:00-18:40
So:
06:15-08:40
09:05-11:40
12:10-15:40
15:55-17:40
Ne:
06:40-08:40
09:05-11:40
12:10-15:40
15:55-18:40

120

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov
-Predaj žrebov Niké.*21.09.2018
05:00-23:40

 

 

22.09.2018
05:00-08:40
09:05-11:40
12:10-23:40

 

 

23.09.2018
05:00-08:40
09:05-11:40
12:10-21:35

Pezinok zastávka

neobsadená 

120

Piešťany

Po-Pi:
05:45-18:05
So:
06:35-18:05
Ne:
08:40-20:05

120

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov

 

Úschova batožín, predaj doplnkového tovaru, predaj žrebov Niké,
vydávanie ,,Potvrdenia o výške cestovného"

 

Píla

neobsadená

160

Plavecké Podhradie

neobsadená, sezónna doprava

112

Plavecký Štvrtok

Po-Pi:
04:20-09:15
09:30-11:10
11:40-16:10
So:
05:55-11:50
12:20-13:15
Ne:
12:30-16:00
16:30-19:10

110

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

 

Plaveč

neobsadená

185,188

Plavnica

neobsadená 

185

Plešivec

neobsadená

160

Plevník – Drienové

neobsadená

120

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Pod lesom

po-ne
06:55-06:50

183

V čase 07:05-14:40 má stanica oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, v čase 14:40-06:50 a 06:55-07:05 sa predávajú blokové cestovné lístky

možnosť
zakúpenia
cestovných
lístkov u
zmluvného
predajcu
mimo
stanice

Podbiel

po-ne a +
07:50-16:30

181

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Pokladnica
nevybavuje
preukazy
na zľavu
cestovného.

Podbrezová

Po-Pi:
07:00-19:30
So-Ne, sviatok:
08:00-19:30

172

Predaj CL zabezpečuje zmluvný predajca. Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne CL a nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.

Podhájska

Po-Pi
03:30-09:30
09:50-10:40
11:10-13:40
13:55-17:25
18:40-21:30
So
03:30-12:40
13:10-16:40
18:40-21:30
Ne, sv.
03:30-09:00
11:00-15:40
16:10-19:10
20:10-21:30

150

*Stanica je vybavená systémom KVC
- predaj vnútroštátnych a medzinárodných
cestovných lístkov, rezervácií, ležadiel
a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej
preprave, možnosť platby kartou,
prolongácia preukazov na zľavu cestovného.
-predaj žrebov NIKÉ

 

Otváracie hodiny úschovne batožín:
Po-Pi: 06:00-17:20
So: 08:10-16:30
Ne, sv.: 11:00-19:00

 

*Medzinárodné cestovné doklady, miestenky, ležadlá a lôžka sa nepredávajú v čase:
Po-Pi: 03:30-06:00, 17:25-21:30
So: 03:30-08:10, 16:40-21:30
Ne, sv.: 03:30-11:00, 19:10-21:30

 

Podhorany pri Kežmarku

neobsadená 

185

Podkriváň

neobsadená 

160

Podolínec

po-ne:
05:00-23:00

185

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Podrečany

po-ne
nepretržite 

160

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Podtureň

neobsadená 

180

Podvysoká

neobsadená

128

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Pohorelá

neobsadená 

172

Pohorelská Maša

neobsadená 

172

Pohronská Polhora

neobsadená

174

Pohronský Ruskov

neobsadená 

152

Polomka

Po-Ne:
03:00-24:00

172

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného, predaj CL zabezpečuje zmluvný predajca

Poltár

po-pi
00:00-08:00
08:30-09:20
10:40-12:00
12:30–24:00
so 
00:00-24:00
ne
00:00-13:20
14:30-24:00

162

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Overovanie                           
preukazov                             
na zľavu                                
cestovného:
po-pi:
06:05-08:00
08:30-09:20
10:40-12:00
12:30-15:00
ne:
12:35-13:20
14:30-17:20

Poluvsie

predajný automat ŽRIDS

126

stanica obsadená predajným automatom

Poprad - Spišská Sobota

neobsadená 

185

Poprad – Tatry

po-ne:
03:15-01:05 

180, 183, 185

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, stanica s výpravným oprávnením pre podávanie vnútroštátnych zásielok KURIÉR.

Poistenie Union, predaj vstupeniek v sieti Ticketportal v čase 09:00-18:00 hod., predaj doplnkových predmetov a cestovných poriadkov, vydávanie Potvrdenia o výške cestovného,  predaj žrebov NIKÉ, v stanici je umiestnený stacionárny predajný automat.

Popradské Pleso

neobsadená

183

možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice

Poriadie

neobsadená

121

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Porúbka

neobsadená

126

Považany

neobsadená 

120

Považská Bystrica

po-ne
01:15–02:00
03:20–23:30

120

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS.

Predaj žrebov Niké, lístkov MHD DPMŽ, vydávanie "Potvrdenia o výške cestovného"
Predaj doplnkového tovaru

Považská Teplá

neobsadená

120

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Pozba

po-ne
05:00-21:00

150

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Prakovce

neobsadená 

173

Prakovce zastávka

Po-Pi
04:00-11:30
12:15-15:15
So,Sv
05:05-05:50
06:55-11:30
12:00-13:25
Ne
05:05-05:50
06:55-11:30
12:00-15:15

173

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Predajná

neobsadená 

172

Predmier

neobsadená

120

Preseľany nad Nitrou zastávka

neobsadená

140

Prešov

Po-So:
03:20-24:00
Ne:
03:45-00:20

188, 193, 194

stanica je vybavená systémom KVC - predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, možnosť platby kartou, prolongácia preukazov na zľavu cestovného, umiestnenie Stacionárneho automatu. Predaj žrebov Niké, Poistenie UNION

Predaj
vstupeniek
v sieti
Ticketportal
po-ne:
06:05-21:00
Úschovňa
batožín

Prešov mesto

*Po-Pia:
06:10-10:45
11:15-15:40
16:00-16:25
So,Ne,Sv:
zatvorené

188

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky,
možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo
vnútroštátnej doprave

Predaj žrebov
Niké

 

*25.09.2018
zatvorené

Pribeník

*nepretžite

190

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky
Predaj žrebov NIKÉ

*zatvorená:
Po-Pia:
04:30-05:00
07:30-07:50
10:17-11:32
12:30-13:15
18:17-18:30
So:
07:17-08:22
10:17-11:32
12:30-13:00
14:17-15:30
Ne, Sv:
07:17-08:22
08:40-10:05
10:40-11:25
12:17-13:27
14:20-15:40
18:17-18:30

 

Pribeta

po – ne
04:35-19:30

130

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Príbovce- Rakovo

po-ne, sv:
00:00-05:00
07:30-24:00

170

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne CL, nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.

Predaj CL zabezpečuje zmluvný predajca.

Priekopa

neobsadená

170

Prievidza

Po-Pia:
03:45-22:35
23:20-24:00
So-Ne,+:
03:45-22:00
22:45-23:30

140, 145

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnach a medzinárodných cestovných lístkov, možnosť platby kartou.

Stanica ďalej zabezpečuje:
- predaj žrebov Niké,
- vydáva Potvrdenia o výške cestovného.

Prša

neobsadená

160

Psiare

neobsadená 

150

Pstruša

neobsadená

160

Púchov

po-ne
00:00-01:50
03:40-22:50
23:35-24:00

120,125

"Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS"

predaj žrebov
Niké, lístkov
MHD DPMŽ,
doplnkového
tovaru a
výdaj potvrdení
o výške
cestovného.
Úschovňa
batožín

Púchov zastávka

neobsadená

125

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Púchov závody

neobsadená

125

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Pusté Čemerné

neobsadená

191

Pusté Pole

neobsadená

188

Pusté Úľany

neobsadená

130

 

 

^ Hore