názov
predajného miesta

pokladnica
otvorená
v čase

trať - trate
predajného miesta

služby

poznámky

Chmeľnica

neobsadená

185

Chotín

po-ne
04:20-21:20

135

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Chrabrany

neobsadená

140

Chrasť nad Hornádom

*Po-Pi
04:00-13:35
So
06:15-10:35
Ne,Sv
zatvorené

180

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, pokladnica je otvorená cca 15 minút pred odchodom vlaku

*16.03.2018
04:00-06:30
10:15-13:35

Chrenovec

neobsadená

145

Chvatimech

neobsadená

172, 900

Chynorany

Po-Pia
04:50-07:20
07:40-10:25
11:10-17:30
So 
zatvorené
Ne, Sv
12:10-17:30
18:00-19:20

140,143

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky a medzinárodné cestovné lístky ZSSK – ČD.
Vzhľadom na manuálny predaj medzinárodných CL ZSSK – ČD je potrebná kúpa CD vo väčšom časovom predstihu. Predaj žrebov NIKÉ.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.