Predajné miesta – pokladnice

názov predajného miesta

pokladnica otvorená v čase

trať - trate predajného miesta

služby

poznámky

Bacúch

neobsadená

172

Báhoň

*Po-Pi:
04:50-08:45
09:05-12:20
12:50-13:45
14:00-15:50
So:
06:30-12:20
12:50-14:20
Ne:
09:30-12:20
12:50-14:30
14:50-18:20

120

oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky
Predaj žrebov Niké

*22.09.2018
06:30-12:20
12:50-13:45
14:00-17:20

Bajč

po-ne
04:40-21:10

135

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Bánov

po-ne
03:50-24:00

140, 150, 151

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Bánovce nad Bebravou

neobsadená

143

 

Bánovce nad Ondavou

neobsadená

191

Banská Belá

neobsadená 

154

Banská Bystrica

Po-Ne:
04:00-23:45

170, 172

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, možná platba kartou, vybavovanie preukazov na zľavu cestovného, predaj žrebov NIKÉ

 

Cestovné poistenie UNION, predaj doplnkového
tovaru, vydávanie potvrdenia o výške cestovného, predaj vstupeniek v sieti Ticketportal a podávanie vnútroštátnych
zásielok KURIÉR v čase:
Po-Pi: 07:20-12:00, 12:45-18:05
So: 07:20-12:00, 12:30-15:50
Ne: 07:20-12:00, 12:45-18:05

Banská Bystrica mesto

Po-Pi:
05:00-11:40
12:10-19:50
20:05-20:55
21:10-21:50
So-Ne:
05:15-11:40
12:10-19:50
20:05-20:55
21:10-21:50

170

Stanica je vybavená systémom KVC-predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, možnosť platby kartou, vybavovanie preukazov na zľavu cestovného. Predaj žrebov NIKÉ.

Banská Štiavnica

neobsadená

154

 

Banský Studenec 

neobsadená

154

Barca

neobsadená

160

Bardejov

Po-Pia:
04:10-04:35
05:45-08:35
09:40-11:30
12:00-15:00
15:30-16:30
16:45-18:30
19:00-22:35
So:
04:10-04:35
06:05-08:35
09:40-11:30
12:00-15:00
15:30-16:30
19:00-22:35
Ne:
04:10-04:35
06:05-08:35
09:40-11:30
12:00-15:00
15:30-16:30
16:45-18:30
19:00-22:35

194

stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov

Po-Ne v čase 04:10-04:35, 19:00-22:35
len vnútroštátne CL bez rezervácií.

Predaj doplnkového tovaru, žrebov NIKÉ, vstupeniek v sieti Ticketportal a poistenie Union

Bartošova Lehôtka 

neobsadená

171

Bartošovce

Po-Pia:
04:30-05:15
06:10-07:00
08:30-09:15
So, Ne, Sv:
zatvorené

194

Predaj CD zabezpečuje zmluvný predajca. Stanica má  oprávnenie  vydávať vnútroštátne cestovné lístky. Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.

 

Belá nad Cirochou

neobsadená

196

Beluša

neobsadená

120

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Beňuš

neobsadená

172

Bernolákovo

Po-Pi:
04:20–08:40
09:10–09:35
10:15–12:35
13:15–15:50
16:10–17:50
18:15–23:30
So-Ne:
04:20–07:30
08:20–08:35
09:15–09:30
10:15–11:30
12:10–12:35
13:10–13:30
14:15–17:30
18:15-23:30

130

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Beša

po-ne 
03:30-20:30

150

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Biel

neobsadená

190

Bielovce 

neobsadená

153

Bíňa 

neobsadená

152

Bíňovce 

neobsadená

116

Blhovce

neobsadená

160

Bohdanovce 

neobsadená

190

Boleráz

neobsadená

116

Borský Mikuláš

neobsadená

116

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Borša

neobsadená

190

Bošany

*Po-Pia:
03:45-23:40
So,Ne,+:
04:30-20:00

140

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

*19., 24.09.2018
03:45-06:30
18:40-23:40

 

20., 25.09.2018
03:45-18:30

 

21.09.2018
06:40-18:30

 

22.09.2018
06:40-20:00

 

26.09.2018
06:40-23:40

Branč

neobsadená

140

Bratislava–Petržalka

po-ne:
04:00-06:50
07:00-11:00
11:30-20:30
20:45-23:15

101, 132, 137

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ÖBB, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS.

Predaj
žrebov NIKÉ

Úschovňa
batožín

Bratislava–Vinohrady

po-ne:
04:00-06:20
06:30-10:15
10:30-13:15
13:45-17:20
17:30-21:20
21:35-00:10

120, 130

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, predaj žrebov Niké, dobíjanie BČK na MHD.

 

Bratislava hlavná stanica

po-ne
03:40-00:10

100, 110, 120, 130

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja cestovných lístkov, miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave. Stanica s výpravným oprávnením pre podávanie vnútroštátnych zásielok KURIÉR, stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ÖBB, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS
- poistenie Union,
- stacionárny predajný automat.

Predaj doplnkového tovaru, vstupeniek cez Ticketportal, žrebov NIKÉ, vydávanie „Potvrdenia o výške cestovného“
Úschovňa
batožín

Bratislava, Klemensova ul. č. 8

*pracovné dni
08:00-11:30
12:00-15:00

budova
GR ŽSR

Pracovisko je vybavené systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja cestovných lístkov, miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.
Predaj žrebov Niké.

*18., 19., 21.09.2018
zatvorené

Bratislava,
Klobučnícka 2

pracovné
dni
09:00-12:30
13:00-16:00

Klobučnícka 2

Pracovisko je vybavené systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja cestovných lístkov, miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.

Predaj vstupeniek cez Ticketportal, predaj cestovných poriadkov.

Bratislava, Hodžovo námestie

*po-pi:
07:20-12:00
12:30-14:45

15:00-17:30
so:
08:00-12:00
12:30-16:00
ne a sv.: zatvorené

podchod

Pracovisko je vybavené systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.

Predaj doplnkového tovaru, žrebov Niké.
Poisťovanie UNION, vydávanie „Potvrdenia o výške cestovného“.

*zmena otváracích hodín od 01.10.2018:
po-pi:
07:20-12:00
12:30-14:45
15:00-17:30
so:
08:00-12:00
12:30-17:00
ne a sv.:
zatvorené

Bratislava predmestie 

*po-pi:
10:00-13:30
14:00-15:45
16:05-17:30
so-ne a sv.: zatvorené

120, 130

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne a vybrané medzinárodné cestovné lístky.

*09.07. - 21.09.2018 
zatvorené

Bratislava-Lamač

*po-ne 
04:20-08:50
09:10-09:40
10:10-12:40
13:10-17:00
17:10-23:30

100, 110

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného

*23.09.2018
04:20-13:00
16:40-23:30

Bratislava-Nové Mesto 

pracovné dni
06:45-10:40
11:10-15:45
16:00-18:40

110, 120, 130, 131, 132

Stanica je vybavená systémom KVC - možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov. Predaj žrebov Niké.

 

 

Bratislava-Rača 

Po-Pi:
04:00-11:40
12:10-23:20
So-Ne:
04:00-11:20
12:45-23:20

120

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Bratislava-Vajnory 

neobsadená

130

Bratislava-Železná studienka 

neobsadená

110

Brekov

neobsadená

191, 193

Brestovany

Po-Pi:
05:40-06:05
06:40-07:05
07:30-08:05
08:40-09:05
09:40-10:05
11:40-12:05
12:40-13:10
So,Ne,SV:
zatvorené

120

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Brestovec 

neobsadená

121

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Breznička 

po-ne 
nepretržite

162

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

Brezno

Po:
03:00-12:30
13:00-17:40
17:55-21:30
Ut-Št:
03:45-12:30
13:00-17:40
17:55-21:30
Pi:
03:45-12:30
13:00-17:40
17:55-20:30
So:
03:45-12:30
13:35-14:20
14:50-18:45
19:00-20:30
Ne:
03:45-12:30
13:35-14:25
14:55-18:45
18:50-20:30

172, 174

Stanica je vybavená systémom KVC-predaj vnútroštátnych a medzinárodných
cestovných lístkov a rezervácií vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave,  možnosť platby kartou, vystavovanie  preukazov na zľavu cestovného. Predaj žrebov NIKÉ.Brezno mesto

neobsadená

172, 174

Brezno Rohozná

neobsadená

174

Brezno-Halny 

neobsadená

172, 174

Brodno 

neobsadená

127

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Brodské

neobsadená

110

stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

 

Brunovce 

neobsadená

120

Brusno kúpele

Po-Pi:
04:20-10:10
10:40–11:15
12:20–13:10
So,Ne,Sv.:
Zatvorené

172

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, predaj žrebov NIKÉ

 

Bujakovo zastávka

neobsadená

172

Buková 

neobsadená

116

Bušovce 

neobsadená

185

Bystré

*Po-Pia:
04:30-06:50
08:20-09:25
So, Ne, Sv:
zatvorené

193

Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky. Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného. Predaj CD zabezpečuje zmluvný predajca.

*07., 19., 21.09.2018
04:30-06:50

Bystričany

Po-Pia:
04:15-23:10
So,Ne,+:
05:25-20:30

140

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky

 

Bytča

Po-Pia:
04:30-09:15
10:30-11:15
11:45-14:05
14:20-17:15
So,Ne,sv:
08:25-09:15
10:30-11:15
12:30-13:10
13:55-15:10
16:10-19:15

120

stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, predaj lístkov MHD Žilina a žrebov NIKÉ

 

Bytčica

predajný 
automat 
ŽRIDS

126

stanica obsadená predajným automatom, stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS

Bzenica 

neobsadená

150

Bziny

neobsadená

181

^ Hore