Automaty

Nemáte zakúpený cestovný lístok na vlak a chcete sa vyhnúť zbytočnému čakaniu v rade pri pokladnici? Cestovné lístky si môžete jednoducho zakúpiť v automate.

Súvisiace články

1. Stacionárne automaty ZSSK

Automat ZSSK slúži na predaj vybraných typov cestovných lístkov do vzdialenosti 50 km. Pri platbe cestovných lístkov môžete použiť mince v hodnote 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 a 2,00 €. Automat mince vydáva. V súčasnosti sú automaty umiestnené na viditeľnom mieste a sú označené logom ZSSK v nasledovných obsadených tarifných bodoch:

  • Košice, 
  • Prešov, 
  • Poprad–Tatry,
  • Starý Smokovec, 
  • Štrbské Pleso,
  • Tatranská Lomnica, 
  • Trnava,
  • Žilina. 

Obsluha automatu je jednoduchá, má dotykovú obrazovku, viditeľnú a počuteľnú signalizáciu narušenia prevádzkového stavu.

2. Predajné automaty IDS BK s lístkami na Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

3. Automaty s lístkami
na Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 07.08.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.