Cestovné lístky na MHD

Železničná spoločnosť Slovensko ponúka integrované lístky na cestovanie v Bratislavskom kraji (vrátane MHD v Bratislave) a v spolupráci s dopravnými podnikmi miest Žilina a Košice zabezpečuje predaj cestovných lístkov na MHD v týchto mestách.

Súvisiace články

MHD v Bratislave

MHD v Bratislave je súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, do ktorého je zapojená aj Železničná spoločnosť Slovensko. V praxi to znamená, že lístky na MHD sa pri dodržaní ich časovej a zónovej platnosti dajú využiť aj v osobných vlakoch a regionálnych expresoch Železničnej spoločnosti Slovensko. V pokladniciach (nielen v Bratislave a okolí, ale na celom Slovensku) ponúkame:

  • jednorazové integrované cestovné lístky, denné a viacdenné lístky
  • časové predplatné lístky (takzvané električenky) (možno ich zakúpiť na bezkontaktné čipové karty od ZSSK alebo na bezkontaktné čipové karty od dopravcov DPB a Slovak Lines)

MHD v Žiline

  • Lístky na MHD v Žiline sú v predaji v železničných staniciach Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Vrútky, Martin alebo Považská Bystrica.

MHD v Košiciach

  • Lístky na MHD v Košiciach sú v predaji v železničnej stanici Košice.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 14.07.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.