Otázky a odpovede

o predaji a rezervácii cestovných lístkov na stanici

Chystáte sa kúpiť si na stanici lístok? Možno sa vám bude hodiť niekoľko praktických informácií.

NÁKUP VNÚTROŠTÁTNYCH CESTOVNÝCH LÍSTKOV

Kedy najskôr si môžete kúpiť cestovný lístok, lôžko, ležadlo alebo miestenku?

 • Najskôr 60 dní pred odchodom vlaku (v období pred vydaním nového cestovného poriadku môže byť tento čas skrátený).

Kedy najneskôr sa dá kúpiť lístok?

 • Obvykle do odchodu vlaku, na menších staniciach odporúčame uskutočniť nákup aspoň 5 minút vopred. V prípade, že službu zabezpečuje pre ZSSK zmluvný predajca, môže ukončiť predaj aj skôr.

Kedy najneskôr si môžete kúpiť miestenku?

 • V stanici so systémom KVC najneskôr 10 minút pred odchodom vlaku. Ak si chcete vybrať presné miesto, do 2 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice. V stanici bez KVC do 3 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice. Miestenka do prémiového kupé 1 plus a do 1. triedy v rýchlikoch na trase Bratislava - Žilina - Košice sa dá kúpiť aj vo vlaku bez prirážky.

Kedy najneskôr si môžete kúpiť lôžkový alebo ležadlový lístok?

 • V stanici so systémom KVC najneskôr do 2 hodín do odchodu vlaku z východovej stanice, v stanici bez KVC do 3 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice. Ak sú miesta voľné, možný je aj dopredaj u stevarda vo vlaku.

Aké sú lehoty pri nákupe cez internet?

 • Obvykle sa internetový cestovný lístok dá kúpiť od 60 dní vopred do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho. Viac informácií nájdete tu.

V ktorých staniciach sa dá platiť platobnou kartou?

Dajú sa miestenky a lôžka len rezervovať a zaplatiť neskôr?

 • V pokladniciach s vybavením KVC sa to dá uskutočniť 60 až 8 dní pred odchodom vlaku. Poplatok za rezervovanie miestenky je 0,5 €, za rezerváciu lôžka a ležadla zaplatíte 1 €. V prípade, že cestujúci rezervovanú miestenku, lôžko alebo ležadlo nezaplatí a nevyzdvihne si ich, rezervácia sa 8 dní pred odchodom vlaku vráti do predaja. Poplatky sa nevracajú ani neodčítavajú z ceny miestenky, lôžka alebo ležadla.

Je možné rezervovať miesta do zahraničia, pre veľkú skupinu alebo skôr ako 60 dní vopred?

 • Takéto služby ponúkame v Rezervačnom pracovisku. Prednostné rezervovanie miesta vo vlaku pre skupiny je možné uskutočniť písomne v časovom limite 180 - 65 dní pred pravidelným odchodom vlaku. Kontakt: Rezervačné pracovisko Bratislava, Námestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava, fax: +421 2 5249 6701, e-mail: rip.ba@slovakrail.sk.

PLATNOSŤ VNÚTROŠTÁTNYCH LÍSTKOV

 • jednosmerný lístok na vzdialenosť do 100 kilometrov platí do 4. hodiny ráno nasledujúceho dňa,
 • jednosmerný lístok na vzdialenosť od 101 kilometrov platí do 12. hodiny nasledujúceho dňa,
 • spiatočný lístok na vzdialenosť do 100 kilometrov jedným smerom platí do 4. hodiny ráno nasledujúceho dňa,
 • spiatočný lístok na vzdialenosť od 101 kilometrov jedným smerom platí do 24 hodiny tretieho dňa platnosti,
 • prvú cestu je potrebné nastúpiť v prvý deň platnosti lístka.

VRÁTENIE VNÚTROŠTÁTNYCH LÍSTKOV

 • Nepoužitý bežný cestovný lístok (a rovnako aj lístok na bicykel alebo batožinu) z pokladnice možno vrátiť pred prvým dňom platnosti v ktorejkoľvek pokladnici. Storno za vrátenie cestovného je 10 % (najmenej 1 €), pokiaľ situácia nevznikla zavinením dopravcu. V prvý deň platnosti sa dá lístok ešte vrátiť v stanici výdaja alebo nástupnej stanici. Pre lístok do 150 kilometrov však platia nasledovné limity:
  • ak bol lístok kúpený v predpredaji (teda aspoň deň vopred), možno ho vrátiť len do 12. hodiny prvého dňa platnosti,
  • ak bol lístok kúpený v deň nástupu cesty, možno ho vrátiť do dvoch hodín od nákupu,
  • ak mal cestujúci k lístku aj miestenku, lôžko alebo ležadlo, môže cestujúci požiadať o návratok do 30 minút od odchodu vlaku z nástupnej stanice.
 • Nepoužitý lístok na bezplatnú prepravu do vlaku s limitovaným počtom miest pre bezplatnú prepravu je možné vrátiť do 120 minút od odchodu vlaku z nástupnej stanice.
 • Nepoužitú miestenku možno vrátiť v stanici vybavenej KVC do 30 minút po pravidelnom odchode vlaku, ale suma za miestenku sa nevracia. Miestenku do kupé 1 plus možno vrátiť do dvoch hodín pred odchodom vlaku z nástupnej stanice so stornom 1 €. Pri neskoršom vrátení sa suma za miestenku nevracia.
 • Nepoužité lôžkové a ležadlové lístky možno vrátiť v staniciach s KVC najneskôr 2 hodiny pred plánovaným odchodom vlaku z východovej stanice, v staniciach bez KVC 3 hodiny pred odchodom (v prípade, že ste kupovali lístok práve tam). Výška storna ležadlového lístka je 1 €, lôžkového 2 €.
 • Vrátenie lístkov kúpených cez internet má mierne odlišné pravidlá. Nájdete ich po kliknutí v Obchodných podmienkach internetového predaja. Lístky kúpené cez internet sa vracajú prostredníctvom špeciálneho formulára.

TIP: Výhodnejšie podmienky vrátenia lístkov
získate s Kreditným kontom.

 

Ktoré stanice sú vybavené KVC?

Nákup, platnosť a vrátenie lístkov na vlaky InterCity sa riadi osobitnými podmienkami. Kliknite prosím na bližšie informácie.

^ Hore