Poistenie UNION

Ak si pred nástupom na vašu cestu do zahraničia alebo do hôr spomeniete, že nemáte uzatvorené poistenie, nezúfajte. Vo vybraných osobných pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko vám zabezpečíme na počkanie poistenie UNION.

Aké poistenie môžete uzavrieť

Kde môžete uzavrieť poistenie UNION

Zoznam predajných miest

Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava hl. stanica
Bratislava Hodžovo námestie
Humenné
Košice
Košice - Hlavná 113

Liptovský Mikuláš
Nové Zámky
Poprad-Tatry

Prešov
Starý Smokovec
Štrba
Štrbské Pleso
Tatranská Lomnica
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen osobná
 stanica
Žilina

  • Zvýraznené predajné miesta vykonávajú komplexné cestovné poistenie aj poistenie nákladov na zásah horskej služby.
  • Nezvýraznené predajné miesta vykonávajú len poistenie nákladov na zásah horskej služby.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 09.12.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.