KURIÉR

 • zásielku na Slovensku doručíme vlakom za pár hodín

 • služba je k dispozícii na 17 železničných staniciach od Bratislavy po Humenné

Cena 5 €

 • bez ohľadu na hmotnosť a vzdialenosť,
 • v cene je započítané aj telefonické avizovanie zásielky prijímateľovi (na požiadanie zákazníka).

Čo môžete prepraviť ako kuriérnu zásielku

 • maximálna hmotnosť je 5 kg,
 • minimálne rozmery 100 x 150 mm,
 • maximálne 400 x 500 x 500 mm,
 • dlhé predmety v šírke v priemere maximálne 150 mm, respektíve 150x150 mm a dĺžky 1000 mm,
 • maximálna hodnota prepravovaného kusa je 166 €.

Potrebujete vedieť, čo nie je možné prepraviť ako kuriérnu zásielku? Kliknite.

Podanie zásielky

 • zásielku je potrebné zabaliť a označiť adresou odosielateľa a prijímateľa,
 • na podanie zásielky vás prosíme dostaviť sa k výdajni cestovných lístkov najneskôr 30 minút pred odchodom určeného vlaku.

Prevzatie zásielky

 • zásielku si môžete prevziať v stanici určenia najskôr 30 minút po príchode vlaku,
 • fyzická osoba potvrdí prevzatie číslom preukazu totožnosti a čitateľným podpisom,
 • právnická osoba potvrdí prevzatie preukazom totožnosti a čitateľným podpisom,
 • osoby, ktoré preberajú zásielku za právnickú osobu, potvrdia prevzatie zásielky jedným z troch nasledujúcich spôsobov:    
  • odtlačkom pečiatky a čitateľným podpisom,
  • aktuálnym výpisom z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), preukazom totožnosti a čitateľným podpisom,
  • písomným splnomocnením (originálom), že je oprávnená za právnickú osobu prevziať zásielku, preukazom totožnosti a čitateľným podpisom.

Ako postupovať, ak zásielka nie je prevzatá? Kliknite.

Zoznam staníc so službou Kuriér

Z

DO

Banská Bystrica

Bratislava, Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Bratislava

Banská Bystrica, Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Čadca

Banská Bystrica, Bratislava hl.st, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad Tatry, Ružomberok; Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen os. st., Žilina

Humenné

Bratislava hl.st, Košice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Košice

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen os. st., Žilina

Levice

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Humenné, Košice, Lučenec, Michalovce, Vrútky, Zvolen os. st., Žilina

Liptovský Mikuláš

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Lučenec

Banská Bystrica, Bratislava hl. st., Humenné, Košice, Levice, Michalovce, Zvolen os. st., Žilina

Michalovce

Bratislava hl.st., Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Poprad Tatry

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Ružomberok

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Spišská Nová Ves

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Trenčín

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina

Trnava

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Vrútky, Zvolen, Žilina

Vrútky

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Zvolen os. st., Žilina

Zvolen

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Žilina

Žilina

Banská Bystrica, Bratislava hl.st., Čadca, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Poprad Tatry, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen os. st.

^ Hore