Interkuriér

Rýchla doprava zásielok do Českej republiky

Služba Interkuriér zabezpečuje rýchlu prepravu malých kusových zásielok medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Zásielky sú prepravované pravidelnými vlakovými spojmi, čo zaručuje dokonalý prehľad o pohybe vašej zásielky počas prepravy, ako aj presný predpoklad dodania. Ak by ste mali záujem o vnútroštátnu prepravu zásielok, odporúčame službu Kuriér.

Súvisiace články

Cena 19,20 €

 • bez ohľadu na hmotnosť a vzdialenosť,
 • v cene je započítané aj telefonické avizovanie zásielky prijímateľovi (na požiadanie zákazníka).

Čo môžete prepraviť ako kuriérnu zásielku

 • maximálna hmotnosť 10 kg,
 • minimálne rozmery 100 x 150 mm,
 • maximálne rozmery 500 x 500 x 400 mm,
 • dlhé predmety v šírke maximálne 150 mm, respektíve 150 x 150 mm a dĺžky 1 000 mm,
 • jedna zásielka môže obsahovať len jeden kus v maximálnej hodnote 1 700 €.

Potrebujete vedieť, čo nie je možné prepraviť ako kuriérnu zásielku? Kliknite.

Podanie zásielky

 • na podanie zásielky vás prosíme dostaviť sa najneskôr 60 minút pred odchodom vlaku,
 • zásielku prosíme označiť adresou odosielateľa a prijímateľa a previazať špagátom.

Prevzatie zásielky

 • stanica určenia vám vydá došlú interkuriérnu zásielku najskôr 30 minút po príchode vlaku,
 • prevzatie zásielky prijímateľ dopravcovi potvrdí takto:
 • osoby, ktoré preberajú zásielku za právnickú osobu, potvrdia prevzatie zásielky jedným z troch nasledujúcich spôsobov:
  • odtlačkom pečiatky a čitateľným podpisom,
  • aktuálnym výpisom z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace),  preukazom totožnosti a čitateľným podpisom
  • písomným splnomocnením (originálom), že je oprávnená za právnickú osobu prevziať, zásielku, preukazom totožnosti a čitateľným podpisom.

V prípade, že zásielka nebude prevzatá do 24. hodiny dňa pravidelného príchodu vlaku, dopravca informuje odosielateľa o neprevzatí zásielky a uloží ju na obdobie 5 dní. Dopravca vydá zásielku Interkuriér po zaplatení poplatku za úschovu podľa cenníka.

Zo Slovenska môžete zasielať Interkuriér zásielky zo staníc:

Banská Bystrica

Michalovce

Bratislava hl.st.

Piešťany - dodaj IK len v pracovné dni

Čadca

Poprad - Tatry

Humenné

Spišská Nová Ves

Košice

Trebišov

Liptovský Mikuláš

Zvolen os.st.

Martin

Žilina

Do ČR môžete zasielať Interkuriér zásielky do staníc:

Brno hl.n.

Karlovy Vary

Praha hl.n.

Česká Třebová hl.n.

Kolín

Strakonice

České Budějovice

Olomouc hl.n.

Šumperk

Frýdek Místek

Ostrava hl.n.

Ústí nad Labem hl.n.

Hradec Králové hl.n.

Otrokovice

Valašské Meziříčí

Cheb

Pardubice hl.n.

Zlín střed

Jindřichův Hradec

Plzeň hl.n.

Žďár nad Sázavou

Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.