Mimoriadny vozeň

Zaradenie mimoriadneho vozňa do pravidelného vlaku osobnej prepravy na základe objednávky môže byť netradičným a príjemným spôsobom cestovania vlakom.

Výhody

  • možnosť výberu vozňa podľa vašich požiadaviek, pričom je možné zohľadniť napríklad to, či sa prepravujete cez deň alebo v noci (možnosť radenia ležadlových alebo lôžkových vozňov s ubytovacími službami) 
  • vyššie súkromie a nerušenosť vašej skupiny cestujúcich 
  • jednoduché vybavenie cestovnými lístkami - pri zmluvnej objednávke vozňa totiž účastníci mimoriadnej prepravy žiadne cestovné lístky nepotrebujú. 

Príklady využitia

  • firemné skupiny, resp. pracovné kolektívy pri spoločných pracovných aj rekreačných cestách, resp. ako mobilná spoločenská akcia, 
  • študentské skupiny pri turistických cestách alebo návštevách spoločenských podujatí, 
  • širšie rodinné kruhy, napríklad pri cestovaní na svadby, 
  • umelecké kolektívy pri prezentácii svojej tvorby v netradičnom prostredí, 
  • pre firmy, ktoré si môžu vo vlaku robiť reklamno-prezentačno-predajnú mobilnú výstavu. 

Kontakt:

Kliknite na ďalšie informácie, ako objednať mimoriadnu prepravu.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 08.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.